Новини

Как да проектираме и изпълним сухи подземни съоръжения – система Preprufe®

Хидроизолирането на подземните съоръжения – метро, пътни и жп тунели, сутерени на сгради и т.н., е от изключителна важност за функционирането им. Правилният подход и изборът на най-подходящите материали започва още с проекта. Едни от най-добрите за тези цели са продуктите на GRACE. Техните материали, детайли и технологии се използват повече от 40 години в едни от най-важните тунелни проекти по света. Специално приложение намира хидроизолационната мембрана Preprufe® в дълбоко заложени обекти, изграждани с шлицови стени и пилоти. Хидроизолационните продукти на GRACE се използват за максимална защита на строителните конструкции от вода, слягания и замърсители като хлориди, сулфати, газове – радон и метан, както и от други индустриални замърсители. Дали поради ограничено място или заради дълбочината на конструкциите, повечето от метро- или жп станциите се изпълняват в изкопи между шлицови стени. Сами по себе си шлиц стените или пилотите са един крепеж на изкопа и никога не могат да бъдат 100% водоплътни. Подземните съоръжения, както и всички други съоръжения, са подложени на неизбежни слягания, като отклоненията във вертикала поради земния натиск достигат до 4 – 5 см при дълбочини от порядъка на 20 – 25 м. Получават се и температурни деформации и вибрации от преминаването на превозните средства. Това изисква да се проектира и изпълни хидроизолационна система, която да не е свързана с шлиц стените или пилотите. Това проектно решение се изпълнява отлично с хидроизолационната система Preprufe® и нейната иновативна самозалепваща се система. Произведена и предназначена за тази цел, тя предлага изцяло свързана с бетона хидроизолационна мембрана с ключови ползи за критичните зони. Семплата форма на мембраната, както и лекотата, с която се полага, я прави особено подходяща за тесните места при подземните метролинии и жп станции. Използвайки самозалепващ се повърхностен слой, развит от GRACE, Preprufe®, мембраните опростяват инсталационния процес, премахвайки необходимостта от защитен бетон 8 – 10 см (по дъно) и комплицираните детайли, свързани с това. Премахнати са предпазните слоеве от бетон, намалена е дълбочината на изкопа, печелейки време и ускорявайки процеса на строителството, което е задължително при стандартните листови хидроизолации, използвани по дъната. Спазването на точните детайли е много важно, когато трябва да се изпълни успешното хидроизолиране в критичните зони при преминаването от бетонните тунелни сегменти в станциите – преминаването от сферично в правоъгълно сечение. GRACE предлага от нейната доказана в практиката гама от детайли, базирани на значителния опит в областта на жп (метро) сектора на много предизвикателни проекти в света. Preprufe® съчетава екстремно устойчивия високоплътен полиетилен със силно залепващ се адхезив. Той се свързва директно с изливания бетон на новата стоманобетонна конструкция, образувайки непрекъсната проникваща плътна изолация, отделяща конструкцията от обкръжаващата я среда. Preprufe® избягва евентуалните дефекти (бъдещи течове), възникнали от мигрирането на водата, проникнала през мембраната към други части на конструкцията при евентуален механичен пробив. Нейното уникално самозалепване предотвратява също така и проблемите при свободно лежащите мембрани при сляганията на конструкцията. Preprufe® има самозалепващи се ивици от двете страни на всеки лист, което осигурява сигурно презастъпване между отделните листове. Мембраната може да се полага върху влажни и мокри повърхности, също така функционира и като газова и парна бариера, за да се постигне напълно суха конструкция. Уникалният Preprufe® позволява мембраната да стои на открито до 8 седмици преди да бъде излят бетонът и да се държи чиста, алтернативно на текстурираните или покрити с геотекстил повърхности. Preprufe® е доказана в много предизвикателни условия в целия свят, включително в проекти с високо водно ниво и висока концентрация на хлориди и сулфати, които атакуват стоманената армировка, респективно и бетона. Основата от HDPE осигурява мембранната структура да остане без дефекти дори и когато химическата концентрация на подземните води се променя във времето. Пълната защита на конструкцията от вода означава да се избере такава мембрана, която не само не позволява на водата да достигне до бетона, но също така и да спре миграцията на водата между мембраната и конструкцията. Миграцията на водата между конвенционалните несвързани мембрани и конструкцията струва скъпи решения и трудни локализации, както и скъпи инжекционни действия за спиране на течовете, тъй като видимият теч е в повечето случаи далече от източника на вода. Един от многото големи метро- и жп проекти, в които може да се види скорошното приложение на Preprufe®, е метрото в Доха, Катар, където 4 от 5 контракта полагат мембраната на метростанциите в мултимилиардната инфраструктурна програма. Състоящ се от 4 линии и около 100 метростанции (МС), проектът изисква напълно сухи МС и 120 години проектен живот. В проекта може да се види и приложението на широката гама от продукти на GRACE, използвани в конструкциите. Проектната спецификация изисква хидроизолационната система да бъде така изпълнена и проектирана, че да се справи с подземната вода със средна годишна температура 32 °С и с много висока концентрация на хлориди и сулфати. Заради специфичните си характеристики Preprufe® наскоро бе включена и в спецификацията на Парижкото метро от Societe du Grand Paris, предвиждащо строителството на 70 метростанции в следващите 14 години. Това е ясно доказателство за уникалното добро представяне на мембраната в най-големите метросхеми. Проектите от цял свят непрекъснато продължават да използват продуктите на GRACE за защита на конструкциите от водата, подчертавайки важността на дълготрайността на живота на конструкцията. Особено важен е правилният избор на материалите да бъде извършен още в началната фаза на проектирането. В България за последните 25 години „Хидромат“ ООД е изпълнила успешно със системата Preprufe® следните метро­участъци: MС 11 „Джеймс Баучер“, Mетротунел по милански способ към МС 12 „Витоша“, MС 16 „Бизнес парк София“,