Новини

Президентът Румен Радев: КСНС не успя да постигне съгласие относно ролята и функциите на бъдещия антикорупционен орган

Днес проведохме Консултативен съвет за национална сигурност по приоритетна за обществото ни тема - противодействието на корупцията по високите етажи на властта. Целта на настоящия съвет бе да търсим съгласие около принципи и решения за ефективна борба с корупцията. Това заяви президентът Румен Радев по време на изявление след второто заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, посветено на въвежането на ефективен модел за борбата с корупцията. Участниците се обединиха около констатацията, че резултатите от борбата с корупцията по високите етажи на властта са ниски поради несъвършенства в законодателството, в институционалната рамка и поради липсата на обособена структура с ясни правомощия и капацитет за ефективна борба с корупцията. "Постигнато бе съгласие по основните насоки в работата на държавните институции за ефективно противодействие на корупцията сред лицата, заемащи или заемали висши публични длъжности, които да гарантират: първо, прилагане на комплексен подход, който наред с превенцията, да се фокусира и върху разкриването, разследването и реализирането на наказателна отговорност", допълни още президентът.   "Членовете на КСНС се обединиха около следните предложения към изпълнителната и законодателната власт - първо, да приемат промени в Наказателния кодекс относно корупционните престъпления, за да бъдат обхванати адекватно проявените форми на корупция, не само в публичния, но и в частния сектор.  Народното събрание да разгледа и приема закон за противодействие на корупцията. Трето, новият закон да регламентира всеобхватни мерки, включващи превенцията, отнемането на незаконно придобито имущество и своевременното разкриване и разследване на престъпления, свързани с корупционни прояви на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности". допълни още Радев.   "Съветът не успя да постигне съгласие относно ролята и функциите на бъдещия антикорупционен орган, както и относно принципите за назначаване на неговото ръководство и контрол на действията на този орган. Предложих още две точки към така вече обединените предложения, които съдържаха моето виждане за всеобхватни и ефективни мерки за противодействие на корупцията. Съответно в дебатите и в гласуванията те не бяха приети", подчерта президентът.   "Искам още веднъж да подчертая своето виждане, че наистина е необходим независим разследващ орган, който да подпомага и да разкрива, пресича и разследва корупционни схеми, да работи за реализирането на наказателна отговорност, защото дълбоко в себе си не вярвам, че корупцията може да бъде преборена само с имуществени декларации и борбата с нея да се задоволява с мерки за превенция. Разбира се, те са важни, но тук говорим за всеобхватност и са необходими и много други неща. Сега въпросът, естествено, е в ръцете на българския парламент, на нашите народни представители и предстои да видим доколко техните решения ще отчетат днешното заседание и високите обществени очаквания за резултати в тази дейност", каза още Радев.