Новини

3 са отворените ценови оферти за ремонта на тунела при 388-ми км на път I-1 Благоевград – Кресна

Три са отворените ценови оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на тунела при км 388+897 /„Кривия“/ на път I-1 /Е 79/ София – Кулата. Общата дължина на съоръжението е 343 м. Отворени са ценовите предложения на следните участници: „ИСА 2000“ ЕООД - 2 922 500 лв. без ДДС; Обединение „Тунел Кривия 2017“, в което участват: „Станилов“ ЕООД и „Ес Джи Проект“ ЕООД/ - 2 598 088.21 лв. без ДДС; Обединение „Геопът – Тунел Кривия“, в което са: „Геострой“ АД и „Пътстрой-92“ АД/ - 2 677 268 лв. без ДДС. Бъдещият изпълнител ще извърши геотехническо обследване на съоръжението, ще изготви технически проект и ще изпълни основен ремонт на тунела при км 388+897 на път I-1 /Е 79/ София – Кулата в Кресненското дефиле. За подобряване на безопасността ще бъде подновена отводнителната система и хидроизолацията на тунела, ще бъдат пребоядисани тунелните стени, ще се поднови светофарната уредба и ще се монтира ново осветление. Индикативната стойност на поръчката е 2 940 380 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 420 дни. Предвидените дейности ще се финансират от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.