Новини

Зам.-министър Николова ще участва в конференция по изменението на климата

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова ще участва в конференция по изменението на климата в Бон от 15 до 17 ноември. Форумът се провежда от 6 ноември и обединява работата на експерти на различни нива по три международни договорености по климата – конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), сесия на страните по Протокола от Киото и по Парижкото споразумение. На конференцията в Бон се очаква  страните по РКООНИК да  финализират на експертно ниво ключовите въпроси, а на високо ниво в периода 15-17 ноември да се търсят политически компромиси за решаване на конфликтните аспекти. Приоритетите са постигане на напредък при прилагане на Парижкото споразумение и управление на рисковете, свързани с климатичните промени и повишаване на устойчивостта. Централна тема ще бъде финансирането и засилването на действията по климата в глобален мащаб. България е страна по РКООНИК от 1995 г., а по Протокола от Киото – от 2005 г. Благодарение на значителното преизпълнение на целта ни през първия период на Протокола от Киото (до края на 2012 г.и генерирания излишък от намаления на емисии, страната ни успя да сключи две сделки с Република Австрия за продажба на Предписани емисионни единици. Чрез Националния доверителен екофонд и Схемата за зелени инвестиции в България със средства от продажбата бяха финансирани и успешно завършени проекти за подобряване на енергийната ефективност на 89 обществени сгради на стойност над 32 млн. лв. при 15% собствено финансиране. България ратифицира и Споразумението от Париж, а законът за ратификация бе обнародван на 1 ноември 2016 г. Споразумението влезе в сила на 4 ноември 2016 г. и ще се изпълнява от 2021 г. Страната ни не е представила индивидуална цел по Парижкото споразумение, тъй като ЕС е заявил обща цел на 28-те държави членки - да намали емисиите на парникови газове на съюза с 40% до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г.