Новини

По ОП „Региони в растеж“ ще се рехабилитират още 22 км от прохода „Петрохан“

По ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще се рехабилитират още 22,2 км от прохода „Петрохан“ на територията на Софийска област. В лот 2 от програмата е участъкът от второкласния път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400. В средата на ноември със средства от Европейския фонд за регионално развитие започна ремонтът на близо 21 км, които са част от лот 3. На символичната първа копка присъстваха председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атанасов, инж. Веселин Давидов - член на УС, областният управител на Софийска област Илиан Тодоров, кметът на Костинброд Трайко Младенов и др. Проходът "Петрохан" съкращава пътуването между София и Монтана с около 50 км и с успешното изпълнение на проекта през следващите 15 месеца жителите на общините Костинброд, Годеч и Берковица ще  пътуват по обновена инфраструктура. В края на 2018 г. ще има нов живот за този регион, защото основно икономиката днес се движи по път, подчерта инж. Атанасов. Пътят II-81 София - Петрохан - Лом е изграден през 1970 г. и е основна комуникация на Северозападна и Югозападна България през билото на Стара планина. Второкласният път е най-пряката връзка за жителите от областите Монтана и Видин със София, както и с Дунав мост II, пристанище Лом и балнеоложкия курорт Вършец. Участъкът, който основно ще се ремонтира в лот 2, започва от Костинброд, преминава през града и село Бучин проход и достига до кръстовището за Годеч. Ще се обновят и 2 моста - над р. Блато и р. Бучино, както и 13 пътни кръстовища. Отводняването на пътя ще бъде осигурено чрез изграждането на нови облицовани окопи, бетонови бордюри и отводнителни улеи. С изпълнението на проекта ще се подобрят транспортно-експлоатационните качества на отсечката и ще се повиши безопасността на движение. Участъкът ще бъде с нови ограничителни системи, хоризонтална маркировка и пътни знаци. Срокът за завършване на строителните дейности е 15 месеца. Изпълнител на лот 2 е ДЗЗД „Пътища 2016 - 1 етап“, в което са: „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД, „Пътища и съоръжения“ ЕАД и „Димас“ АД. Стойността на договора за строителство е 10 789 930,90 лв. с ДДС. Строителният надзор ще осъществява ДЗЗД „ММЛ-ТК“, с участници: „МОТТ МАКДОНАЛД ЛИМИТИД“ и „Трансконсулт-БГ“ ООД. Договорът им е за 280 039,32 лв. с ДДС. Авторският надзор е възложен на „РУТЕКС“ ООД. Стойността на договора е 11 199,60 лв. с ДДС. Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-009 ,,Път II-81 Костинброд - Бучин проход от км 8+200 до км 30+400, с обща дължина 22,2 км, област София“ е 14 681 584,60 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 85% - 12 479 346,91 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% - 2 202 237,69 лв. с ДДС.