Новини

ЕК приветства първите конкретни стъпки за създаването на Европейски съюз за отбрана

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер приветства днешното решение на Съвета за формалното създаване на Постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) в областта на отбраната.

"През юни казах, че е време да събудим Спящата красавица на Лисабонския договор - Постоянното структурирано сътрудничество. Шест месеца по-късно това се случи. Приветствам решението на държавите членки за полагане основите на Европейски съюза за отбраната. Европа не може и не бива да възлага другиму отговорността за нашата сигурност и отбрана.", подчерта Председателят Юнкер.

Постоянното структурирано сътрудничество представлява рамка и процес на основата на Договора, позволяващи задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната между онези държави — членки на ЕС, които могат и са готови да сторят това. То ще позволи на държавите членки да развият общ капацитет за отбрана, да инвестират в съвместни проекти и да увеличат оперативната готовност и приноса на техните въоръжени сили. На 13 ноември 23 държави членки на ЕС подписаха съвместна нотификация за ПСС. Това са Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешката република и Швеция.

На днешното заседание в Брюксел на Съвета по външни работи правителствата официално потвърдиха намерението си.