Новини

Министър Димов ще даде извънреден брифинг

Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще даде извънреден брифинг, свързан с проекта за изменение на договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк „Пирин“, община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на „Ски зона с център гр. Банско“. Брифингът е от 15 часа днес в сградата на МОСВ на бул. „Мария Луиза“ № 22, зала 103.