Новини

Столичният общински съвет прие план-сметката за чистотата за 2018 г.

Столичният общински съвет прие план-сметката за чистотата за 2018 г. Дебатите продължиха около 2 часа и бяха свързани с разпределението на средствата по различните направления- лятно и зимно почистване, извозване на отпадъците. Общинските съветници не приеха предложението, направено от Иван Таков от БСП да бъде намален размерът на такса "смет" за имоти на граждани и жилищни имоти на фирми. Така през 2018 г. в София за осигуряване на чистотата ще се изразходват над 183 млн.лв. Увеличават се средствата за метене и миене на уличната мрежа, както и кратността на дейностите. 20 млн.лв. ще се използват за зимното почистване.