Новини

Информационната система за обмена на данни между НК и МВР е готова, тестват се интегритетът и сигурността на обмена на данни

След влизане в сила на новата норма на чл. 144, ал. 4 от ЗДвП следва да се измени и съответният поднормативен акт, а именно - НАРЕДБА №I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства. Информационната система за обмена на данни между Нотариалната камара и МВР е готова, тестват се интегритетът и сигурността на обмена на данни. След като изтече двуседмичният срок за обществено обсъждане и влязат в сила измененията на наредбата, следва издаването на заповед на министъра на вътрешните работи и правила за фунционирането на обмена, което се очаква към  средата на януари, , съобщиха от Нотариалната камара на Република България. В информационната система се отразяват - плащането на данък превозно средство, фактът, че е налице сключена застраховка „Гражданска отговорност”, данни за наложен запор, митническо ограничение или друго законово ограничение, данни от НБД „Население”, регистър БУЛСТАД, техническото състояние на МПС и др.