Новини

Хазната на София през 2017 – повече приходи от имотни сделки, по-малко - от приватизация

Изпълнението на годишния план за бюджетните приходи на Столичната община за поредна година е на 100%, сочат предварителните финансови данни към 31 декември през 2017 г., съобщи във фейсбук зам. - кметът на София Дончо Барбалов. Постъпленията от данъци и такси в хазната на София до края на м.г. са 639,2 млн. лв. Това е с 31,2 млн. лв. повече, в сравнение с 2016 г. Запазва се тенденцията за устойчив ръст на приходите, която продължава от 2012 г. насам. През изминалите 6 години постъпленията в бюджета само от местни данъци, например, са с 97 млн.лв. повече, без да се променят данъчните ставки за столичани. Общо увеличението на собствените приходи на СО за този период надхвърля 185 млн. лв. Сред факторите, които допринасят за повишените финансови резултати е по-добрата събираемост, както и въвеждането на съвременни онлайн услуги за гражданите. Вследствие на раздвижването на имотния пазар и увеличеното търсене, постъпленията от данъка за възмездно придобиване на недвижими имоти в София през м.г. са с над 13,2 млн. лв. повече, отколкото през 2016 г. Приходите по това перо в столичната хазна надхвърлят 111, 2 млн. лв. От данък сгради постъпленията в бюджета са над 101,5 млн. лв. От туристически данък приходите са близо 2,6 млн. лв., което е с над 803 хил. лв. повече от тези през 2016 г. Увеличението на броя на нощувките /също с около 800 хил./ се обяснява с по-големия брой на туристическите и бизнес пътувания до града. Със 7 млн. лв. повече от предходната година са средствата, постъпили като данък МПС - общо 84,1 млн. лв. Това се дължи както добрата събираемост на този данък, така и на увеличения брой нови автомобили, регистрирани в София. През 2017 г. обяснимо по-малко са постъпленията от приватизация, които в бъдеще се очаква да играят все по-малка роля в общите общински приходи. От продажба на сгради приходите са 8,2 млн. лв., което е с 2,3 млн. лв. по-малко от 2016 г. Такова е положението и с продажбата на земя – влезли са близо 10 млн. лв. - с 1,8 млн. по-малко от предходната година. Общо неданъчните приходи - административни такси, лихви, глоби, наеми, продажби и т.н. за 2017 г. са над 333,3 млн. лв., което е с 9 млн. лв. повече от събраните средства през 2016 г.