Новини

Министър Павлова на форум за бюджета на ЕС след 2020 г. в Брюксел: Кохезионната политика трябва да продължи

Кохезионната политика трябва да продължи, макар и оптимизирана. Общата селскостопанска политика – също. Политиката на сближаване е най-оценяваната и контролирана европейска политика и нейната добавена стойност е видима за гражданите всеки ден. Тя е не само част от европейския бюджет и солидарност, а инструмент за инвестиции в самия съюз. Това каза министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова в Брюксел днес. Тя взе участие в конференция на високо ниво, посветена на Многогодишната финансова рамка (МФР) на общността след 2020 година - „Shaping Our Future. Designing the Next Multiannual Financial Framework“.

Нуждаем се не от „кризисен“ бюджет, а от стратегически такъв, както и от ясна и дългосрочна визия, каза още министър Павлова. Инвестициите в икономически растеж и работни места са "безкраен" приоритет, допълни тя. За да се осигури по-нататъшен пробив при постигането на тези приоритети на фона на очакваните бюджетни ограничения и възникващи нови предизвикателства, е от съществено значение да се използва пълният потенциал на всички програми и инструменти чрез проучване на взаимодействието и взаимното допълване между тях, каза министър Павлова.

Няколко са събитията в следващите шест месеца, посветени на бъдещата МФР, които ще се проведат по време на Българското председателство. На 9 март България ще е домакин на конференция на високо равнище на тема МФР след 2020 за отправяне на ясни политически сигнали за областите от общ интереси и елементите на съгласие и несъгласие. Ще се проведе и конференция на високо ниво за бъдещето на ЕСФ (Европейския социален фонд) на 15-16 февруари.

На 12 април ще се проведе Съвет „Общи въпроси“ – кохезия и конференция на високо ниво по темата на 8 юни. Комисията обяви целта си да внесе предложения за МФР след 2020 през май 2018, посочи министър Лиляна Павлова. Отчитаме желанието на Парламента и Комисията за преговори по бърза писта и своевременно ще започнем преглед на предложението. Министър Павлова обяви, че България вече работи в тясно сътрудничество със следващите председателства – на Австрия и на Румъния –за гарантиране приемственост и последователност на дискусиите, за да се постигне съгласие по следващия бюджет на ЕС и съответните законодателни досиета, подлежащи на приемане преди изборите за Европейски парламент през 2019 г.