Новини

12 са офертите за изграждането на 14,5 км от път I-8 между ГКПП „Калотина“ и Драгоман

12 са отворените оферти за избор на изпълнител при изготвянето на техническия проект и строителството на „Модернизация на път І-8 Калотина – Софийски околовръстен път от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“. Това е участъкът след ГКПП „Калотина“ до пътния възел при Драгоман. Общата му дължина е 14,5 км. Индикативната стойност на проекта е 141 667 715 лв. без ДДС. Част от средствата са осигурени от Механизма „Свързана Европа“. Отворените оферти, по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“, са на:

 • ДЗЗД „Виа Милитарис Баланстра“, с участници: „Автомагистрали Черно Море“ АД и „Автомагистрали Хемус“ АД;
 • „Инжстройинженеринг“ ЕООД;
 • „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД;
 • „Хидро-вод строй“ ДЗЗД, в което са: „Хидрострой“ АД и „Водстрой 98“ АД;
 • Обединение „Калотина 2017“, с участници: Гранди Лавори Финкосит СПА и Х.С.С. ЕООД;
 • „СТРАБАГ БПА“ ДЗЗД, в което са: „Щрабаг“ ЕАД, „Страбаг Сп. з.о.о., Полша“ и „Битумина ГмбХ-България“ ЕООД;
 • Обединение Калотина - София, с участници: „Джи Пи Груп“ АД, „Контратас Иглесиас“ АД, и „Трансконсулт-22“ ООД;
 • Обединение „Геопът Изток“, в което участват: „ПЪТСТРОЙ 92“ АД и „ГЕОСТРОЙ“ АД;
 • „ИСА 2000“ ЕООД;
 • Сдружение „Калотина I“ ДЗЗД, с участници: „ПСТ Груп“ ЕАД и „Аква модул“ АД);
 • ДЗЗД „АПВ Калотина СОП 1“, в което са: „Пътища Пловдив“ АД, „Агромах“ ЕООД, „Водно строителство – Благоевград“ АД);
 • „Трейс Груп Холд“ АД.
Проектът предвижда уширение на съществуващия път, а в отделни участъци ще бъдат подобрени геометричните му елементи. Отсечката ще бъде с по две ленти за движение в посока и лента за аварийно спиране. При км 12+520 ще бъде изграден вход-изход от първокласния път към интермодален терминал Драгоман. Ще бъдат построени 10 големи съоръжения, две от които са при пътните възли „Калотина“ и „Драгоман“. Срокът за изпълнение на поръчката е 852 календарни дни. Утре - 10 януари, в 14 ч. в АПИ, ще бъдат отворени офертите в обществената поръчка за изпълнител на следващия участък от Драгоман до Сливница, с дължина 16,98 км. Обектът „Изготвяне на технически проект и строителство на проект: Модернизация на път І-8 Калотина – п. в. „Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447,20 и етапни връзки“ е с индикативна стойност 117 млн. лв. без ДДС. Финансирането е от републиканския бюджет. Проектът предвижда уширение на съществуващия път до габарит 27 м, с което двулентовият първокласен път ще стане четирилентов. В отделни участъци ще се подобрят геометричните му елементи с цел достигане на проектна скорост от 110 км/ч. Срокът за изпълнение на поръчката е 910 календарни дни. Двете обществени поръчки за избор на изпълнители за модернизацията на 31,5 км от път I-8 между ГКПП „Калотина“ и Сливница Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира през септември м. г. Индикативната им стойност е 258,6 млн. лв. Път І-8 е част от основната трансевропейска транспортна мрежа. Трасето е по направлението Лондон - Будапеща - Белград - София - Пловдив - Истанбул - Калкута, който е най-краткият път, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния Изток. Участъкът ГКПП „Калотина” – София осигурява връзка към трансевропейски коридор „Ориент/Източно Средиземноморски”. Модернизацията на пътния участък ще подобри трансграничната връзка между България и Сърбия и завършеността на магистралната мрежа по направлението запад-изток на българска територия. С изграждането на отсечката ще се намали времето за пътуване и ще се осигурят удобни и безопасни условия за движение.