Законът

Ивайло Данов: Внесохме нашата кандидатура през 2019 г. София да бъде столица на Конгреса на Федерацията на Европейските адвокатури

САК стартира нова комуникационна политика

Ренета Николова Г-н Данов, в края на януари предстои Общо събрание на САК. Какво ще отчетете като свършено през изминалата година, кое отбелязвате като успех и за какво не Ви стигна времето? Първо бих искал да уточня, че макар на 27 и 28 януари 2018 г. да предстои ОС на Софийската адвокатска колегия, настоящият Софийски адвокатски съвет (САС) встъпи в длъжност едва на 28 юни 2017 г., така че ние ще отчетем нашата дейност за последните 6 месеца. В тези 6 месеца имахме няколко основни акцента. Първият беше защита правата на адвокатите. Малко преди да встъпи в длъжност новият САС, излезе една много проблемна за адвокатите и техните клиенти заповед на вече бившия председател на Софийски градски съд – Калоян Топалов, с която силно се ограничиха правата на адвокатите за достъп до дела, за снимане, ксерокопиране, получаване на преписи и други дубликати на документи по дела, вследствие на което Софийската адвокатска колегия (САК) веднага организира среща с ръководството на съда. До пълно разбирателство не се стигна, но ние направихме много предложения за промени в текстовете. Като последствие излезе нов правилник за администрацията в съдилищата, който частично преуреди материята. Направихме и срещи с ръководството на Софийски районен съд, а впоследствие отново с ръководството на Софийски градски съд, като се опитваме под формата на диалог, на много предложения, които отправихме към ръководствата на тези съдилища, да защитаваме правата на адвокатите и да улесним работата им в съдебните институции и учреждения. И за нас, и за гражданите е важно адвокатите да имат възможност да помагат много по-ефективно на хората, като не се създават административни пречки за тяхната работа. Друг наш основен приоритет беше обучителната дейност, или както ние я наричаме – дейността по повишаване квалификацията на адвокатите от САК. Проведохме редица семинари и други форми на обучения през цялата есен. През изминалия период подписахме и Меморандум за сътрудничество с УНИЦЕФ – БЪЛГАРИЯ, като една дългосрочна програма за съвместна дейност. Първата стъпка в тази насока направихме с една конференция за закрила правата на детето, особено актуална за нашето общество тема, която се състоя в края на месец ноември. От друга страна ние от САС започнахме активен диалог с колегите във връзка със защитата на техните интереси и подпомагане на работата им. Заявихме ясно, че вратите ни са отворени и могат да се обръщат по всякакви професионални проблеми и направления както към председателя, така и към всеки един от членовете на Софийския адвокатски съвет. Работихме активно и по посока на международната дейност. Участвахме в Конгрес на Федерацията на Европейските адвокатури в Лондон, на който установихме много важни международни контакти и след това присъствахме, по покана на Парижката адвокатска колегия, на откриването на съдебната година в Париж. Там активизирахме изпълнението на споразумението за сътрудничество между Софийската и Парижката адвокатска колегия и поставихме начало на редица важни инициативи. Не на последно място, през октомври отбеля­захме и значим юбилей, а именно 120 години от създаването на Софийската адвокатска колегия. Шест месеца, но очевидно доста динамични? Определено тези 6 месеца бяха много динамични и много натоварени за новоизбрания Съвет на САК. Имаме какво да отчетем пред колегите като свършена работа въпреки краткия период. В началото на новата година сме, какви ще са основните приоритети, по които ще работи САК, и какви са предизвикаталствата, които очаквате през 2018-а? Приоритетите и предизвикателствата, които предстоят, определено са повече. Откриваме ги на първо място в международната дейност във връзка с гостуванията ни в Лондон и Париж и след публичното представяне на САК по време на тържествата за 120-годишнината, на която присъстваха изключително важни гости от чужбина, в това число и новоизбраният президент на Международния съюз на адвокатите със седалище в Париж, както и новоизбраният президент на Федерацията на европейските адвокатури. Те останаха с отлични впечатления, както и другите чужди гости. В резултат на това ние договорихме реализирането на семинар съвместно с Международния съюз на адвокатите и ВАдвС през есента на 2018 г. в София. Това е една изключително важна и разпространена в Европа форма на обучение, даваща възможност както за сверяване на практиката в европейските държави в различни области на правото, така и за много международни контакти. От друга страна, във връзка с посещението на нашите делегации в Лондон и Париж през есента на 2017 г., сме заявили нашата кандидатура София да бъде домакин на Конгреса на Федерацията на Европейските адвокатури през есента на 2019 г. Отправили сме предложение за това и към ВАдвС заедно да организираме тази престижна международна проява. Нещо, което досега никога не се е случвало в България и което би издигнало до много висока степен престижа както на българската адвокатура и САК, така и би създало възможности за повече работа на българските адвокати. Активно ще продължаваме работата, която стартирахме още в края на миналата година, по подготовка за кандидатстване по европейски програми и проекти, което също е важна част от работата на САК. Ще активизираме и дейността си по защита правата на адвокатите, като през 2018 г. предстоят отново срещи с ръководствата на всички съдилища от Софийския съдебен район с цел да направим работата на адвокатите по-лесна, за да могат те по-добре да защитават интересите на своите клиенти. Продължаваме и обучителната програма, като сме планирали и нови форми на обучение. Както вече имах възможността да кажа, повишаването на професионалната квалификация на адвокатите е от изключително важно значение за нас, защото, както си казваме с колегите – няма нищо по-респектиращо за съда от адвокат, който си върши добре работата и познава добре закона. Имаме и един нов основен акцент. Това е новата комуникационна политика на САК. Тя е насочена да покаже на хората очевидните предимства и ползи от това да се обърнат към адвокат навреме. Както личният лекар се грижи за здравето на хората, така и адвокатът се грижи за решаване на чисто юридическите им проблеми. И колкото по-рано един човек се обърне към адвоката си, толкова повече разноски, време и нерви ще си спести. Какво си пожелавате за 2018 година? Пожелавам си здраве, упоритост в реализирането на поставените пред САК цели и задачи. Пожелавам и много повече поводи за гордост от това, че сме адвокати!