Наука

Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова: Работим с амбиции и възможности за модерна академична визия

Георги Сотиров - Проф. Тодорова, ВТУ „Тодор Каблешков” изпрати една знаменателна година – през 2017 г. отбелязахте 95 г. от издаването на Царски указ № 60 от 1922 г., с който се създава Държавното железопътно училище и се поставя началото на образованието за развитие на транспорта в България. Изминалата 2017 г. беше особено празнична за нашия университет. Навършиха се 50 години, откакто ВТУ е приел за свой патрон големия българин и възрожденец Тодор Каблешков и 95 г. от създаването на Държавното железопътно училище, чиито традиции нашият университет не само наследява, но и продължава в условията на засилваща се конкуренция на образователния пазар в България и интернационализация на висшето обучение в Европейския съюз. Историята не е просто наука за миналото, тя е нещо много повече от сухи факти и декларативни анализи. Тя е емоционален сбор от човешки съдби и житейски пътища, от мечти и планове за бъдеща реализация, градени с най-чисти и възвишени подбуди от вечно търсещия човешки дух. Именно такава история написаха и продължават да пишат преподавателите, студентите, докторантите, специализантите и служителите на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”. Когато се върви по един път, той невинаги е равен и гладък, а твърде често е изпълнен с неразрешими наглед проблемни ситуации. Но хубавото е, че когато стигнеш докрай и се обърнеш назад, виждаш резултата от постигнатото, изпитваш удовлетворение от успехите и забравяш за тежките моменти. - Широката гама от специалности, които се изучават в трите факултета – „Транспортен мениджмънт“, „Техника и строителни технологии в транспорта“ и „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта“, предполага академичен състав на много високо равнище. Завършилите нашия университет намират реализация във всички сфери на транспорта и икономиката на страната. Някои от тях изграждат кариери в международни корпорации или стартират успешен бизнес. Този факт е обусловен както от добрата им академична подготовка, така и от широкия спектър на знания, които получават по време на обучението от своите преподаватели. Всички ние, които сме свързани с транспортното образование, влагаме максимално от себе си, от своя опит и способности, за да можем днес да заявим смело, че изградихме висше училище с национален и международен авторитет, със свое открояващо се присъствие в България. Успяхме да създадем нови маркери за престиж, да изпълним с живот университетското пространство, да се възползваме от новаторските идеи и цели на академизма. ВТУ „Тодор Каблешков” е акредитирано висше училище с високи оценки по различните професионални направления. Има добри позиции в рейтинговата система на висшите училища, действаща Система за Управление на качеството EN ISO 9001:2000 и успешно функциониращ Кариерен център. Можем да се похвалим и с оторизиран ECDL учебен и тест-център, Функционален деканат „Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти”, Център за следдипломна квалификация и продължаващо обучение. В научноизследователската дейност, чрез участия в редица национални и международни проекти, се включват активно не само учените и преподавателите, но и студентите и докторантите. Имаме множество национални и международни награди. Няма как да не спомена и за успешното ни сътрудничество със сродни чуждестранни университети, институти и с бизнеса. Работим градивно и по програма „Еразъм+” и не спираме да благоустрояваме университетския кампус. - Разкажете по-подробно за съвместната Ви дейност с Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров”. Ние сме добър пример за ползотворно сътрудничество между две институции, работещи в едно и също професионално направление, което по принцип би трябвало да ги прави конкуренти. Заедно обаче вече почти век ние допринасяме за развитието на транспортното образование. Съдействаме си в много научни и образователни инициативи, в различни форуми, отстояваме общи позиции, осигуряваме практики на обучаеми от двата университета и др. През 2012 г. стартирахме съвместната програма за обучение в образователно-квалификационна степен бакалавър по специалността „Корабоплаване”. Сега подготвяме магистърска програма в областта на сигурността. През април м.г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ участва в изложението „Транс Тренд 2017“, организирано за първи път от нашия университет. През изминалата година заедно подготвихме и проектно предложение за създаване на Център за компетентност в областта на интелигентния транспорт с координатор ВТУ „Тодор Каблешков”. С наша подкрепа ВВМУ се включи в съвместни проекти с Технологичния университет в гр. Нинбо, Китай, и с Университета в Жилина, Словакия. На 14 юли 2017 г. за мен бе чест да бъда кръстница на новозакупения от морското училище изследователски катер, който вече гордо носи името Тодор Каблешков. Конкретните резултати от дългогодишното ни взаимодействие имат много измерения. Те ни помагат да решаваме наши текущи проблеми, но преди всичко създават условия да развиваме своите образователни и научноизследователски системи, да повишаваме качеството на нашата дейност, да приемаме по-лесно предизвикателствата в сферата. Много често обменяме добри практики, търсим пътища за преодоляване на нашите слабости и този своеобразен бенчмаркинг в крайна сметка ни прави по-добри, по-оперативни и по-ефикасни. Убедена съм, че по-нататъшната съвместна дейност между нашите институции ще се разширява и задълбочава. - Споменахте Технологичния университет в Нингбо. Как се развиват контактите Ви с него? Началото на нашето българо-китайско партньорство бе поставено през 2014 г., когато между ВТУ и Технологичния университет в Нингбо бе подписан договор за сътрудничество и съвместно обучение, както и двустранен обмен на докторанти и студенти. В момента имаме 7 български докторанти по тази програма с двойно ръководство от наша и от китайска страна. Докторант по специалност „Транспортно строителство” замина за три месеца в Китай, където в момента провежда изследвания и експерименти. Има и сериозен интерес за обучение при нас на китайски студенти в специалности като „Транспортно строителство”, „Транспортен мениджмънт”, „Икономика на транспорта”. 22 ноември 2017 г. бе изключително тържествен ден за ВТУ „Тодор Каблешков”, защото тогава стартирахме поредна инициатива в посока разширяване на академичното и технологичното сътрудничество между България и Китай. Подписан бе официален меморандум за сътрудничество в областта на транспортната инфраструктура. Той бе за създаването на „Мозъчен тръст“ (Think Tank) – изследователски център за изграждане на транспортна инфраструктура и инвеститорско сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Меморандума подписаха и нашите добри партньори от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. От името на началника на училището флотилен адмирал проф. двн Боян Медникаров договора парафира доц. д-р Мирослав Цветков, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ бе представена от генералния директор инж. Красимир Папукчийски. Документа разписаха и изп. директор на „Джи Пи Груп“ AД инж. Стефан Тотев, главният директор на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ инж. Валери Василев, както и официални представители на Секретариат за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Постигнатото дотук не е малко, но ни предстои още много. Пътят продължава с категоричната посока към бъдещето, което трябва да затвърди извоюваните позиции и да докаже, че с труд, амбиция и общи усилия можем да направим много.