Надя Данкинова, изп. директор на Фонд ФЛАГ: Анализът ни показва, че ще има активно търсене на финансирания за проекти на общините

Ще продължим да насърчаваме предложения, които решават въпроси, свързани с енергийната ефективност, устойчивата и екологична мобилност, зелените градове

Прочетена: 33

Свилена Гражданска

Г-жо Данкинова, как протече дейността на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД (Фонд ФЛАГ) през 2017 г.?

2017 е поредната успешна година за Фонд ФЛАГ. Истината е, че декември бе много натоварен месец – предстояха усвоявания по договорените кредити за близо 30 млн. лв. и разглеждане на нови 7 искания за финансиране. През годината сключихме договори за 37 млн. лв. по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“), за 27 млн. лв. по ОП „Околна среда 2014 – 2020“ („ОПОС 2014 – 2020“), за 4 млн. лв. по програмите за трансгранично сътрудничество и за още около 2 млн. лв. по други инициативи.

За какви проекти се търсеше финансиране? Променихте ли политиката на Фонда през годината?

Като цяло резултатите от дейността ни са много добри – портфейл в размер на 150 млн. лв., близо 200 активни кредита.

Проектите, които финансирахме през 2017 г., бяха разнообразни. По ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ подпомогнахме много предложения по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове и периферни райони“ и, разбира се, оста с най-много средства за общините – №1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Подкрепили сме почти всички ранни проекти по ОП „Околна среда“, а също и фазираните от предходния програмен период. През годината предоставяхме както мостово финансиране, така и кредити за покриване на собственото участие.

По отношение на политиката на Фонда през 2017 г. подходихме максимално гъвкаво и в отговор на очакванията и нуждите на нашите клиенти – българските местни власти. През годината разширихме обхвата на допустимите за подкрепа програми, като включихме и проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“, и програма ЛИДЕР по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“. Това са малки кредити от порядъка на 50-100 хил. лв., като цяло не са ефективни и не са привлекателни за финансиране от банките. От друга страна съответните бенефициенти – общини или местни инициативни групи, имат огромна нужда от тези средства, за да могат успешно да изпълнят проектите си. В тази връзка ние разбираме ролята и мисията на Фонда да подпомага точно предложенията и общините, които нямат достъп до друго финансиране и други възможни източници на оборотни средства. Или като обобщение – политиките на Фонда са стабилни и устойчиви, но едновременно с това и гъвкави, когато е необходимо.

Какво предстои на Фонд ФЛАГ през 2018 г.?

2018 се очертава като година, през която дейността ще има ново развитие. Ние приключихме с подготовката на бизнес плана си и анализът ни показва, че ще има засилено търсене на финансирания за проекти на общините. Предстои да навлязат в активна фаза на изпълнение и въвеждане в експлоатация голяма част от предложенията от инвестиционните програми по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на „ОПРР 2014 – 2020“. Очаква се и приключване на фазираните и ранните проекти по „ОПОС 2014 – 2020“. В тази връзка се подготвяме да отговорим на предизвикателствата и очак­ванията и да осигурим необходимия ресурс. Вероятно ще организираме поемането на нов дълг още през първото тримесечие на 2018 г.

Едновременно с това участваме заедно с дъщерното ни дружество „Фонд за устойчиво градско развитие“ и други партньори в обявената от „Фонд мениджър за финансови инструменти в България“ открита процедура за подбор на финансови посредници за фондовете за градско развитие по „ОПРР 2014 – 2020“. Ако бъдем избрани, ни предстои огромно предизвикателство да инвестираме съществен ресурс в устойчиви градски проекти. Периодът е преломен по отношение на постепенния преход от по-малко безвъзмездна помощ към финансови инструменти и подкрепа на предложения, които са устойчиви и допринасят за все повече интелигентни градове и общини. Нашата цел е да бъдем активен участник и да насърчаваме процеса за проекти, които да решават наболелите въпроси, свързани с енергийната ефективност, устойчивата и екологична мобилност, зелените и уютни градове с още пространства за спорт, за култура и общуване, пространства за радостно и щастливо израстване на децата ни. В това виждаме своята мисия и бъдещото развитие както на „Фонда за устойчиво градско развитие“, така и на ФЛАГ.

Какво ще пожелаете на нашите читатели през новата 2018 г.?

Използвам възможността да пожелая на всички читатели на вестник „Строител“ спокойни, щастливи и весели празници. Много спорна и добра Нова година и никога да не забравяме, че съграденото днес от нас е нашето завещание за поколенията – нека е такова, че да слави имената на строителите!

Сподели в социалните мрежи

Автор на 14.01.2018. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.