Новини

В проекта за бюджет на Враца се залагат мащабни инфраструктурни проекти

Основен акцент в проектобюджета на Община Враца за 2018 г. е стабилността и изпълнението на мащабни инфраструктурни проекти. Това заяви кметът Калин Каменов на провелата се обществена консултация във връзка с изготвянето на новия бюджет за местната администрация, цитиран от местната администрация. Каменов допълни, че благодарение на последователната финансова политика са създадени предпоставки за изпълнението на инфраструктурни проекти и подобряване качеството на жизнената среда. В детайли, директорът на Дирекция „Финансово-счетоводна дейност“ Румяна Маринова представи проектобюджета за 2018 г. на Община Враца и заяви, че той има реалистична приходна част и благоприятни решения по разходната такава. През 2018 година, Община Враца ще разполага със средства в размер на 49 491 243 лв., което е с 3 500 000 лв. повече, в сравнение с Бюджет 2017 година на Враца. Румяна Маринова поясни, че към тази сума не е включен преходният остатък, който е над 5 млн. лв. В приходната част на бюджета се запазват ниските нива на данъчно облагане, които са предпоставка за устойчивост и предвидимост на данъчните приходи. „Предвиждаме увеличение на данъчните приходи с над 350 000 лв., на база подобрена събираемост“, посочи Маринова и допълни, че още 360 000 лв. повече се очакват от концесии, общински такси и продажба на нефинансови активи. По разходната част, беше отбелязано, че се разчита на подобрена ефективност при управлението на разходите. Увеличени са средствата за образование с над 3 млн. лв., както и разходите за местни дейности, които имат над 500 000 лв. повишение, без да се включва преходният остатък. В допълнение, Маринова посочи, че са предвидени средства за спортните клубове в размер на 300 000 лв., както и почти 110 000 лв. за издръжката и обновяването на общинските пазари. През 2018 година се увеличава и размерът на помощите за новородени деца от 200 на 250 лв. за новородено и по 300 лв. за близнаци. В рамките на презентацията на проектобюджет 2018 г., беше поставен акцент върху програмата за капиталови разходи на Общината. Заложените средства са в размер на 2 345 201 лв., без преходния остатък. Предвидените инвестиции са за основен ремонт на ул. „Теменуга“, изграждане на ул. „Венец“, обособяване на паркинги в града, завършване на дейностите за общинския приют за кучета и др. Чрез капиталовата програма, посредством преходния остатък, който е в размер на 200 000 лв. ще бъдат реализирани ремонти в селата и кварталите на Враца. Нещо повече – 132 000 лв. са средствата, предвидени за текущи ремонти в населените места. През настоящата година Община Враца ще продължи изпълнението на проектите за Воден цикъл на града и обновяването на административната сграда на местната администрация. През 2018 година ще започне изпълнението на проекти, чиято стойност е близо 34 млн. лв. Румяна Маринова допълни още, че внесените проекти, които са в процес на оценка са на стойност над 14 млн. лв., както и че експертите в администрацията подготвят предложения, които могат да получат до 7 694 784 лв. финансиране. По време на публичното обсъждане въпроси и предложения отправиха общински съветници и граждани. На дискусията присъстваха още заместник-кметът Мария Попова, председателят на Общински съвет Румен Антов, общински съветници, кметове на населени места, директори на институции в града и граждани.