Новини

12,2 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничния район между България и Сърбия

Обявена е втората покана за набиране на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество между двете страни. Срокът за кандидатстване е 23 април

12,2 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничния район между България и Сърбия. Средствата са предвидени за финансиране на проекти по обявената днес втора покана за набиране на предложения по Програмата Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество между двете страни с управляващ орган Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Набират се проекти по трите приоритетни оси на програмата – „Устойчив туризъм“, „Младежи“ и „Околна среда“, като кандидатстването ще е изцяло електронно, чрез системата https://bp.ipacbc-bgrs.eu/beneficiary_reg/registration/add. Срокът е 23 април 2018 г.

Допустими за финансиране ще бъдат проекти за повишаване на туристическата атрактивност на региона или създаване на трансграничен туристически продукт, за опазване на природата или съвместното управление на риска. Ще се финансират също и проекти за придобиване на нови умения и предприемачество в трансграничния регион. Той включва областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил в България и областите Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня в Сърбия.

Проектни предложения по поканата могат да подават регионални туристически асоциации, неправителствени организации, фондации, търговски палати, бизнес асоциации или клъстери, образователни или обучителни центрове, университети и научно-изследователски институти, регионални и браншови агенции за развитие, централни и регионални служби и структури на държавни институции или администрации, музеи, библиотеки, читалища и др.

Пълният пакет документи за кандидатстване, включително Насоките, е публикуван на следните интернет страници: www.ipacbc-bgrs.euwww.mrrb.government.bgwww.mei.gov.rswww.evropa.gov.rswww.eufunds.bg.

Предстои провеждане на информационни събития по програмата. Датите и местата за тях ще бъдат обявени допълнително.