Новини

Строителни специалности влизат в приоритетния списък на МОН

55 специалности в 12 направления, сред които и такива в профил „строителство“ са приоритетни за Министерство  на образованието и науката.  В следващите 5 години се очаква броят на пенсионираните да е поне два пъти по-висок от учениците, обучаващи се по същите тези специалности в професионалните училища. Това стана ясно на брифинг с участието на просветния министър Красимир Вълчев и неговия екип. Сред застрашените от кадрова криза професии са транспортните услуги, машиностроенето, металообработването и металургията, строителството, моторните превозни средства, електротехниката и енергетиката, хранителните технологии. Вече е съставен списък на специалностите от професионалното образование, за които има очакван бъдещ недостиг на пазара на труда и те ще получат допълнително финансиране, заяви министър Вълчев. Списъкът е изключително подробен, а в 55-те специалности, които изискват задължително квалифицирана работна ръка, са външните облицовки и настилки, пътно-строителната техника, подемно-транспортната техника, автотранспортната техника, експлоатацията на автомобилния транспорт, стругарството, локомотивите и вагоните, металорежещите машини, заваряването, вътрешните ВиК мрежи. Освен допълнително финансиране, за всички специалности с очакван недостиг на работна, е предвидено да се допускат изключения по отношение на задължителния минимален брой ученици за формиране на паралелки. Тоест, професионални училища ще могат да формират маломерни паралелки с търсените специалности с тези допълнителни средства, съобщи министър Вълчев. С допълнителни 90 млн. лева са обезпечени и три водещи политики в образованието - за регионалната диференциация, за предоставянето на допълнителни средства за децата и учениците от уязвимите групи, и за промяната на финансово-разпределителния механизъм, съобщи още министър  Вълчев. Новата система на финансиране, в която са заложени тези политики предвижда повече допълнителни средства за образование да получават по-малки училища и по-малки и отдалечени от големите областни и общински центрове общини, които досега са страдали от недостиг на средства. Така, на практика ще бъдат насочени повече финанси към училища в Северозападна България, Родопите, Странджа, Сакар, граничните райони, общините във Видинска област, Ивайловград, Маджарово, Болярово и други.