Новини

НКЖИ изгради оптична кабелна мрежа в жп участъци Червен бряг - Горна Оряховица - Бяла

През 2017 г. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) завърши изграждането на оптична кабелна мрежа в участъците по 2-ра жп линия от Червен бряг до Горна Оряховица и по 4-та жп линия от Горна Оряховица до Бяла. Всички телекомуникационни услуги в посочените жп участъци са изцяло цифровизирани и с високо ниво на надеждност и експлоатация. В момента усилено се работи по изграждане на оптичната свързаност по жп участъците Радомир-Благоевград и Горна Оряховица-Каспичан. Така в бъдеще, със стартирането на проекта Русе-Каспичан ще се осигури възможност да бъде затворен оптичен кръг Русе-Варна-Горна Оряховица с модерна оптична мрежа, което значително ще подобри жп комуникациите и повиши тяхната сигурност. През изминалата година беше завършено строителството и предстои въвеждането в експлоатация на маршрутно-релейна централизация в гара Карлуково. За 2018 г. е планирано да продължат дейностите и по повишаване на надеждността на системите и съоръженията на осигурителната техника и телекомуникациите. Очаква се и да стартира изграждането на маршрутно-релейни централизации (МРЦ) с компютърно управление и визуализация, с броячи на оси в гарите Бов, Плевен, Раднево, Червен бряг, Любеново/Предавателна и Дралфа, също и проектиране, доставка и изграждане на маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) в гара Синдел. Предстои изграждане на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ в участък София-Карлово и участъка София-Мездра. През тази година ще бъдат завършени и въведени в експлоатация още 20 броя автоматични прелезни устройства (АПУ вкл. звукова, светлинна сигнализация и автоматична бариера), като е предвидено и изграждането на видеонаблюдение. Прелезите, при които ще бъде направен ремонт и премахване на ръчните бариери са в междугарията: Кърджали-Момчилград; Велинград юг-Цветино; Съединение-Панагюрище; Синдел разпределителна-Разделна; Ясен-Долна Митрополия; Ловеч север-Ловеч; Ловеч-Троян; Русе/Разпределителна-Русе/Запад; Русе/Запад-Русе; Моруница-Бяла; Дреновец-Орешец; Срацимир-Видбол; Орешец-Димово; Благоевград-Симитли; Копиловци-Кюстендил; Монтана-Берковица, както и в жп гари Момчилград и Търнак. С монтирането на новите устройства се премахва субективният фактор, повишава се нивото на безопасност чрез модерна апаратура и се намалява времето, в което прелезът е „затворен“.