Новини

Националната агенция за приходите иска ограничаване на плащанията в брой

Националната агенция за приходите (НАП) иска да се ограничат плащанията в брой над 5000 лева. Това обяви изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов. Според него в момента се извършват разплащания в брой в размер на милиони левове. Проектът е представен в Министерството на финансите, но ще стигне до парламента, само ако бъде приет от правителството. Това не е първи опит за възраждане на тавана за плащания в брой, който съществуваше през 90-те години. Миналата година НАП също предлагаше да се въведе ограничението. Очакваме от тази мярка да изкараме на светло над 90% от оборотите, каза Стефанов.

За това ще допринесе и свързването чрез интернет на касовите апарати на търговците със системата на НАП. Стефанов посочи, че НАП разполага с необходимия софтуер, за да бъде осъществена такава връзка. Към касовите апарати обаче трябва да бъде осигурен модем и затова е предвидено свързването да става поетапно - до две години от влизането в сила на наредбата. Първи ще бъдат свързани с НАП обектите, търгуващи с горива, уточни изпълнителният директор на НАП.