Новини

Подготвят за изпълнение проекта за модернизация на жп връзката Видин–София

За модернизация на жп линията Видин–София се заговори почти едновременно с проекта за изграждане на моста при Видин–Калафат. През 2009 г. обаче линията изглеждаше забравена. Сега на регионална среща в Монтана Любомир Сираков, експерт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съобщи, че поради високата инвестиционна стойност – около 2 млрд. лв., проектът ще бъде изпълнен през следващия програмен период. През настоящия продължава подготовката му за реализация. Строителството на моста в западния участък на реката още един път извежда на преден план модернизацията на линията Видин–София–Кулата. Тя остава най-сигурната жп връзка на Гърция с общността поне до приемането на Сърбия в съюза. Това е и една от причините проектът да бъде включен в списъка от 30 приоритетни за ЕС транспортни проекта.

Проектът, разработен от НКЖИ, предвижда не само техническа модернизация на железния път, но и промени в по-голямата част от трасето. Завоите трябва да бъдат избегнати, за да може по правата вече линия товарните влакове да се движат със 120 км в час, а пътническите – със 160–200.

Изправянето на линията ще скъси трасето с двайсетина километра. Освен това се предвижда изграждане на 32 км мостове, 28,4 км – тунели. Сега мостовете са с обща дължина 18 км, а тунелите – 4,5 км. От цялата линия само 50 км ще минават по сегашното трасе. Проектът предвижда демонтиране на 132 км от сегашната и възстановяване на земеделските земи.

Стойността на проекта надхвърля 2 милиарда евро. Парите ще дойдат от фондовете на ЕС и от заеми.