Министър Нанков разпореди предприемането на превантивни действия за предотвратяване на потенциални рискове при осигуряването на ВиК услуги на населението

Прочетена: 63

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков изпрати писмо до ръководствата на ВиК дружествата, чиито принципал е МРРБ, с указания за предприемането на незабавни превантивни действия за осигуряване на нормалното предоставяне на ВиК услуги на населението и за предотвратяване на потенциалния риск от замръзване на водопроводи и съоръжения и недопускане възникването на бедствени ситуации и риск за човешкото здраве.

Мерките са във връзка с усложнената зимна обстановка, придружена с ниски температури и продължителни валежи от сняг, както и предстоящото пролетно снеготопене.

В указанията изрично се изисква от ВиК дружествата, стопанисващи язовири за питейно-битово водоснабдяване, стриктно да изпълняват програмата за технически контрол, проекта за експлоатация и поддържане на язовирните стени и прилежащите им съоръжения, съгласно действащата нормативна уредба, както и да осигуряват контролирано поддържане на водното ниво, съгласно месечния график, даден от Министерството на околната среда и водите.

Особено внимание е обърнато на това, че при аварийни условия при преминаване на високи вълни и изпускане на води от съоръженията на язовира, се изисква да уведомяват съответната общинска администрация, басейнова дирекция и органите на Министерството на вътрешните работи.

В писмото изрично се подчертава необходимостта от привеждането в пълна готовност за работа при усложнени зимни условия на водоснабдителните и канализационни системи и съоръжения, включително обслужващите ги електрически инсталации в съответствие с наличните план-програми, оперативни и аварийни планове.

Специализираните аварийно-възстановителни групи трябва да са осигурени с необходимата техника и оборудване за работа при усложнена зимна обстановка, се казва още в писмото. Необходимо е и въвеждането на денонощно диспечерско дружество, както и щабове за работа в зимни условия и добра комуникация с областните и общинските администрации.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 01.03.2018. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: