Новини

Промените в Закона за търговския регистър обсъждаха на кръгла маса в парламента

Народното събрание беше домакин на кръгла маса, посветена на промените в Закона за търговския регистър. Организатори на събитието са Американската търговска камара и парламентарните комисии по правни въпроси и по икономическа политика, енергетика и туризъм. Измененията имат за цел да осигурят по-надеждна защита на интелектуалната собственост, като се изготвят качествени критерии, които да показват сходството в наименованията. В момента добавките към името се смятат за достатъчна отлика, което според вносителите е недостатъчно. Предлага се също да се въведе контролиран достъп до личните данни в търговския регистър, те да бъдат скрити и до тях да се влиза със специален код. Всички останали данни за фирмите обаче, които са от значение за сигурността на гражданския оборот, ще останат публични. Друго предложение гласи при отказ за регистрация да се даде възможност на заявителя в определен срок да отстрани дефектите, за което да заплаща само 30% от таксата. Сега при отказ се подава ново заявление, за което се плаща повторна такса. Част от промените включват разширяване кръга на представителство, като се добавят прокуристите на търговеца и пълномощниците с нотариално заверено пълномощно. Според вносителите на законопроекта е необходимо в по-голяма степен да се стимулира електронното подаване на заявления. В момента това се насърчава с по-ниската цена с 25%. Предлага се цената да се намали с 50%. Според адв. Владимир Пенков търговският регистър е много успешен проект, макар и с известни слабости. По думите му, ако тези промени се приемат, той ще стане един от най-добрите в Европа.