Новини

В УАСГ започна открит съвет на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“

В Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) започна открит катедрен съвет на тема „Представяне на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ и план за развитието й в периода до 2021 година. В него участват ректорът на УАСГпроф. д-р инж. Иван Марков, ръководителят на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, проф. д-р инж. Румен Миланов от УАСГ, проф. д-р инж. Петър Стефанов от УАСГ и др.