Новини

Започна обучително събитие, посветено на новите актуализирани издания на договорните форми на FIDIC

Започна обучително събитие, посветено на новите актуализирани издания на договорните форми на FIDIC, които бяха публикувани през декември 2017 г.  Събитието има за цел да се представят новите моменти при международните строителни договори, но и да се даде възможност на работещите в областта да обменят опит.