Новини

Предстоят ремонтни дейности на детската градина в Ценово

Осем докладни записки бяха включени в предварителния дневен ред за 45-то редовно заседание на Общинския съвет в Ценово. Местните парламентаристи одобриха предложението за ремонт на Детска градина „Баба Тонка“ в Ценово. Проектът за рехабилитация на сградата не беше включен в списъка на одобрените предложения по „Красива България“ за тази година. Това наложи да се извърши промяна в общинската инвестиционна програма. Съветниците дадоха съгласието си за изграждане на скатен покрив и текущ ремонт сградата. Предвидено е ремонтните дейности да бъдат в рамките на 171 667 лева. Във връзка с приетите промени в Правилника  за дейността на Общинския съвет ще бъде закупена компютърна конфигурация. Сумата, която ще бъде отделена за новия софтуер е 1518 лева. Общинските съветници отказаха да приемат предложението за определяне на наемна цена за пасища и мери, които са общинска собственост. Според тях мотивът им за отказа се крие в цената от 17 лева за декар. Мнението не местните парламентаристи е, че тези стойности са високи и не са по силите и възможностите на местните животновъди .