Новини

13 участника в конкурса за лот 4 на „Тракия”

Днес бяха отворени офертите за определяне на главен изпълнител за лот 4 от автомагистрала „Тракия” в отсечката „Ямбол–Карнобат”. В агенция „Пътна инфраструктура” са постъпили 13 оферти. Според председателя на УС на агенцията - Божидар Йотов, това е атестат за повишено доверие към работата не неговия екип. Той направи сравнение с броя на участниците за лот 2 и лот 3, който беше съответно 8 и 11 компании. Йотов назначи 10-членна комисия, която трябва да приключи своята работа в срок от 45 дни. Компаниите, които ще се борят за строежа, са:

„Щрабак” Аг, Австрия

Обединение „Терна-Сиент – лот 4”, София

Консорциум „Български автомагистрали – Кабиле”, София

Консорциум „Приморие – Евроасфалт”, София

„Актор”, Пловдив

„АЗВИРТ” ООД, София

„Алпине бау” ГМБХ, София

„АМ ТРЕЙС” ДЗЗД, София

„Конструкционес Рубау – Пътстрой”, Стара Загора

Сдружение „Балканстрой – Гранит”, София

Сдружение „Тракия 4” ДЗЗД, София

Сдружение „АБСКИ – Тракия лот 4”, София

Сдружение „БТП – Аргомакс”, София