Новини

ОС на ОП на КСБ в София проведе редовното си месечно заседание

Областният съвет (ОС) на Областното представителство на Камара на строителите в България (ОП на КСБ) в София проведе редовното си месечно заседание. То беше първото под ръководството на новия председател инж. Любомир Качамаков. В събранието участва и председателят на Управителния съвет на КСБ инж. Илиян Терзиев и предишен председател на ОП-София. В началото инж. Кчамаков информира присъстващите за  изпълнението на решенията от заседанието, проведено през месец март. Инж. Терзиев запозна членовете на ОС с темите, които се обсъждат при срещите на новото ръководство на КСБ с представители на централната и местната власт - министерства и общини  и с  ръководствата на областните структури на организацията. В частта за организационните въпроси беше решено в началото на месец юни във Велинград да се проведе семинар по актуални за бранша теми. Те ще бъдат предложени от членовете на ОС, като сред коментираните възможни теми бяха  Законът за обществените поръчки, новият Регламент за защита на личните данни, влизащ в сила от 25 май и задълженията, произтичащи от него, като и новоприетият ЗУЗСО.  Следващото заседание на ОС на ОП-София ще бъде в началото на м. май.