Международна дейност и проекти на КСБ

КСБ номинира за вицепрезидент на FIEC инж. Любомир Качамаков

Инж. Джани Антова, КСБ На 11 април в Брюксел, Белгия, ще се проведе Общото събрание на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC). Делегати от 30 национални федерации членки от 26 страни (23 от ЕС & ЕАСТ и Турция) ще се съберат, за да изберат новите представители на групите държави, които са със статут на вицепрезиденти в УС на FIEC. С решение на Управителния съвет на КСБ и в съответствие с разпоредбите в Устава и Правилника на FIEC Камарата официално номинира инж. Любомир Качамаков, член на Изпълнителното бюро и на УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, и ръководител секция „Високо строителство“ в КСБ, за вицепрезидент на УС на FIEC за периода 2018 - 2020 г. Кандидатурата на инж. Любомир Качамаков отговаря на всички изисквания и препоръки за този пост, а Камарата е убедена, че изборът му ще допринесе за издигане ролята на региона, защита на общите интереси на групата и че ще я представлява по най-ефективния и целесъобразен начин. Групата държави, към които принадлежи КСБ, включва освен България и Хърватска, Естония, Унгария, Литва, Румъния, Словакия и Словения. КСБ е пълноправен член на FIEC от 2008 г. и участва дейно в проучвания, изготвяне на общи становища и препоръки, свързани с европейското законодателство. За форума в Брюксел заминава делегация в състав инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ - Бургас, инж. Любомир Качамаков и инж. Джани Антова, началник-отдел „Международна дейност“ към Камарата.