Новини

„Зелена енергия” и от водите на река Искър

С тържествен водосвет и традиционното вече чупене на бутилка шампанско в корпуса на багер министър-председателят Бойко Борисов участва в официалната церемония за откриване строежа на малка водноелектрическа централа в коритото на река Искър при с. Церово, община Своге. Инвестицията е за 115 милиона евро, като технологията е нова и екологосъобразна, заяви премиерът в краткото си приветствие.Посланикът на Италия у нас Стефано Бенацо отбеляза, че ако в първите месеци на тази година Италия е на първо място по стокообмен с България и на четвърто по инвестиции, това означава, че трябва да се стараем още повече. Министър Томислав Дончев отбеляза, че в стратегията „Европа 2020” пише, че бъдещето принадлежи на „зелената Енергия”, на тази, която пази околната среда и създава нови работни места, а икономиката е базирана на знанието. Малката ВЕЦ „Церово" е точно такъв случай за българската икономика.Това е първата централа на фаза две от проекта „Енергийно оползотворяване водите на р. Искър чрез построяване на девет малки водноелектрически централи по поречието на реката на териториите на общините Своге и Мездра” - каскада „Среден Искър”.