Новини

Народните представители приеха на първо четене промени в ЗОП

Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Те бяха внесени от депутатите от ГЕРБ Данаил Кирилов, председател на Комисията по правни въпроси, Даниела Савеклиева, зам. – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм, Анна Александрова, Мария Илиева, Йорданка Фикирлийска, Александър Иванов, Александър Мацурев, Георги Динев, са внесли предложения за промени в Закона за обществените поръчки. Текстовете се отнасят до производството по обжалване на търгове по глава 27 от ЗОП. Измененията са в две насоки. Едните се цели преодоляване на практиките на тенденциозно и неоснователно обжалване. Такива са новата разпоредба на чл.196а, както и промените в чл.199, чл.203 и чл. 210. Втората група предложения са предимно редакционни, се казва в мотивите, и целят прецизиране и отстраняване на някои установени несъответствия в нормативните текстове.