Новини

Главният архитект на София арх. Здравко Здравков направи отчет за дейността си

Главният архитект на София арх. Здравко Здравков направи отчет за дейността си. През 2017 г. в Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) са регистрирани 62 785 документа, или средно по 251 за всеки работен ден. Проведени са 105 заседания на съставите на Общинския експертен съвет по устройство на територията. Главният архитект е внесъл за разглеждане в Столичния общински съвет (СОС) 139 доклада, значителна част от които са за разрешаване изработването и одобряването на подробни устройствени планове. Арх. Здравков подчерта, че сайтът на НАГ е една от най-големите информационни бази данни със свободен достъп на администрацията в България. Създадени са регистри на всички административни актове, издавани от длъжностните лица в направлението и районните администрация в сферата на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителство. В сайта се актуализират ежедневно следните бази данни на издадени разрешения за строеж на територията на Столичната община (СО), на въведените в експлоатация строежи, издадените градоустройствени заповеди и визи за проектиране, и т.н. Главният архитект посочи, че по инициатива на кмета на София Йорданка Фандъкова от екипа на НАГ са изготвили промени в Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО), внесен от народните представители от ПГ на ПП ГЕРБ. Измененията са приети и публикувани в Държавен вестник от 10 април. Във връзка с тях се подготвят две нови наредби – за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли и за извършване на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване. Арх. Здравков обясни, че продължава да се работи за промяна на визията на София. В тази връзка е извършеното обособяване на пешеходната зона по бул. „Витоша“ в участъка от ул. „Алабин“ до бул. „Александър Стамболийски“. Идеята е тя да се продължи, като пл. „Света Неделя“ бъде освободен от автомобили. За целта площадът ще претърпи реконструкция. Предстои да бъде обявен международен конкурс за изработване на проекта. „Завършихме проектите за изграждане на Софийския околовръстен път (СОП) в участъка от жк „Младост“ до АМ „Тракия“, като ги предадохме на Агенция „Пътна инфраструктура“. Предвидени са и пешеходни надлези. В момента продължава работата по изготвяне на инвестиционни проекти за отсечката на СОП от пътен възел „Бояна“ до жк „Люлин“, каза арх. Здравков.   „Поехме ангажимент със зам. – кмета по направление „Транспорт и транспортни комуникации“ Евгени Крусев да унифицираме видовете настилки. Това ще бъде заложено в наредбата за градската среда. С ремонта на ул. „Граф Игнатиев“ ще се въведе доста високо ниво на настилките в града. Важното е да намерим правилната тротоарна плочка, защото трябва да създадем единна визия“, акцентира той. „С Камарата на строителите в България и Камарата на архитектите в България работим по промяната в законодателството, така че да върнем отговорността за качеството отново към архитекти, проектанти, консултанти, надзорници и т.н.“, обясни арх. Здравков. Главният архитект подчерта, че СО продължава работата си по развитие на системата на метрото в града. Предстои разширяването му с отклонения към зала „Арена Армеец“ и бул. „Цариградско шосе“; към Студентски град; от „Младост“ към кварталите северно от Околовръстния път в западна посока, както и продължението му по бул. „Царица Йоана“ до Околовръстния път. Това изисква изменение на Общия устройствен план, чиято обществена дискусия ще бъде на 31.05.2018 г. от 18:30 ч. ч. в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“.