АМ "Струма" лот 3.2

ВАС одобри изграждането на Лот 3.2 на магистрала "Струма"

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване

Тричленен състав на Шесто отделение на Върховния административен съд отхвърли в свое решение жалбите на две физически лица и на Сдружение "За земята – достъп до правосъдие" срещу решение № 3-3/2017 г.  от 19.10.2017 г. по оценка за въздействие на околната среда (ОВОС) на министъра на околната среда и водите. С решението е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение "Подобряване на трасето на Лот 3.2 на Автомагистрала "Струма" по Източен вариант Г 10.50", съобщиха от съда. Производството по делото е образувано по жалба срещу решение по ОВОС (оценка на въздействието на околната среда) № 3-3/19.10.2017 г. на министъра на околната среда и водите, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за "Подобряване на трасето на Лот 3.2. на АМ (автомагистрала) "Струма" по източен вариант Г 10.50", с възложител АПИ (Агенция "Пътна инфраструктура"), както и срещу разпореждането за допускане на предварителното му изпълнение, което според жалбоподателите "засяга правото на чиста и здравословна околна среда и има опасност от необратимо засягане на местообитания на защитени видове, а изложените мотиви от органа за допускането му са неоснователни, както и, че Орхуската конвенция не допуска предварително изпълнение". Според ВАС обаче оценката за въздействие и допуснатото от министъра на околната среда и водите предварително изпълнение е законосъобразно. Решението по дело 13132/2017 г. е окончателно и не подлежи на обжалване, но мотивите му все още не са публикувани на страницата на съда.