Новини

Годишните финансови отчети ще се подават и в 13 офиса на НАП в София до края на юни

От понеделник, 4 юни, до 30 юни 2018 г., годишните финансови отчети (ГФО) ще могат да бъдат подавани освен в Агенция по вписванията и в 13 офиса на Националната агенция за приходите в София. Гражданите, които ще се възползват от тази възможност, трябва да представят в НАП пълния пакет от документи, необходими за обявяване на годишните финансови отчети в Търговския регистър, включително и документ за платена такса от 40 лв. Заявления за подаване на годишни финансови отчети от фондации, сдружения, читалища и акционерни дружества, няма да се приемат от служителите в изнесените офиси. В офисите на НАП в столицата ще бъдат обособени работни места за служителите на Агенция по вписванията, които ще обслужват клиенти, подаващи ГФО, допълват от двете ведомства. Новата услуга стана възможна след като ръководителите на двете ведомства Зорница Даскалова и Галя Димитрова подписаха споразумение, за да облекчат обслужването на клиенти в периода преди изтичане на крайния срок за подаване на финансови отчети. Списък на Териториалните структури на НАП в столицата, в които ще могат да се подават годишните финансови отчети:

Териториални структури на НАП – адреси и брой работни места за служители от АВ  
№ по ред Структура на НАП Адрес Брой служители АВ
  СОФИЯ 13 /в т.ч./
1.        Офис Витоша гр. София - 1618, бул. Цар Борис III, 215 1
2.        Офис Възраждане гр. София - 1309, бул. Д. Петков, 107 1
3.        Офис Изток гр. София - 1574, бул. Шипченски проход, 69А 1
4.        Офис Красно село гp. София - 1606, бул. Македония, 3 /в сградата на „Републиканска пътна инфраструктура 1
5.        Офис Люлин гр. София - 1336, бул. Захари Стоянов, 15 1
6.        Офис Младост гр. София - 1784, бул. Цариградско шосе, 111 /в сградата на Изпълнителна агенция „Държавна собственост“ към Министерство на отбраната/ 1
7.        Офис Оборище гр. София - 1504, ул. Силистра, 8 1
8.        Офис Център гр. София - 1000, ул. 6-ти септември, 10 1
9.        Офис Красна поляна гр. София – 1330, бул. Възкресение, 1А 1
10.    Офис Илинден гр. София – 1309, ул. Билянини извори, 10, вх. Б 1
11.    Офис Надежда гр. София – 1220, бул. Илиенско шосе, 8 /в бившата административна сграда на ЗММ/ 1
12.    Офис Сердика гр. София – 1202, бул. Кн. Мария Луиза, 88 1
13.    Офис Подуяне гр. София – 1517, ул. Константин Фотинов,2 1