Новини

Законът за ВиК ще постави добра основа за по-нататъшното развитие на отрасъла и устойчивост на услугите

Изготвяният от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Закон за ВиК ще продължи започнатата през 2009 г. реформа в отрасъла и ще обедини настоящата разпокъсана нормативна уредба. Законът ще допринесе за устойчивото развитие на ВиК услугите в страната и постигането на съответствие с европейските изисквания.

Това каза днес заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова. Тя участва в работна среща на тема „Подкрепа за постигане на равноправен достъп до вода и санитария в България“. Събитието се проведе в рамките на проекта „Подобряване на равноправния достъп до вода и санитария в България“.

Крумова посочи, че през последните 10 години са вложени значителни средства в развитието на ВиК инфраструктура, но новите предизвикателства налагат търсенето и прилагането на иновативни и интегрирани решения. По думите й, общите усилия на държавните институции и местните власти, бизнеса и гражданските организации са от съществено значение за гарантирането на равноправен достъп на всички граждани до качествени ВиК услуги, въпреки негативните демографски тенденции, климатичните промени и постоянно увеличаващите се европейски изисквания.