Новини

Зам.-министър Деница Николова ще бъде на работно посещение в Брюксел

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще бъде на работно посещение в Брюксел на 18 и 19 юни. Тя ще участва в семинар във връзка с одобрения проект на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за укрепване на административния капацитет при  подготовката на оперативната програма за регионално развитие в следващия програмен период 2020 +. В рамките на форума е планирана среща с представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, които подпомагат изпълнението на проекта, както и с представители на другите управляващи органи, които са бенефициенти на проекта на ЕК. В рамките на посещението ще се проведат и срещи с представители на ГД „Регионална и градска политика” на Европейската комисия, на които ще бъдат коментирани теми, свързани с напредъка в изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.