Новини

Позиция на Камарата на строителите в България

Управителният съвет (УС) на Камарата на строителите в България приветства назначаването на инж. Светослав Глосов от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на позицията председател на УС на АПИ. Инж. Светослав Глосов е реализирал два изключително успешни мандата като председател на КСБ, през които той работи неуморно за утвърждаване авторитета на българския строител, в защита на интересите на бранша и потребителите на строителни услуги. Приносът му за подобряване на строително-инвестиционния процес, създаването на конкурентна бизнес среда в сектора, за ясни правила и прозрачни процедури е безспорен. За заслугите му към бранша инж. Глосов единодушно бе избран за почетен председател на КСБ и впоследствие номиниран от Камарата за член на УС на АПИ. Във връзка с опитите на определени медии за злонамерени внушения и опетняване името и авторитета на инж. Глосов Управителният съвет на КСБ счита за необходимо да изрази своята позиция. КСБ представлява строителния бранш у нас, средните и малките фирми в който са над 85%. Да се твърди, че инж. Глосов е представлявал или представлява интересите само на „големите“ компании е, меко казано, несериозно. Като председател на Камарата инж. Глосов винаги е работил със специално внимание към проблемите на малките и средните фирми, поради което е имал и има тяхната подкрепа. Считаме, че твърденията, че назначението е свързано с търговете за ремонт и поддръжка на Републиканската пътна мрежа, са преднамерени, а целта им е в общественото пространство да се насаждат съмнения относно работата на АПИ, която оперира с европейски и публични средства. Какви и чии интереси стоят зад медийните атаки, не можем да коментираме, но агресивната кампания, основана на Fake news, е доказателство, че такива са налице. УС на КСБ благодари на всички медии, които обективно отразиха новината за избора на инж. Глосов и демонстрираха професионализъм и журналистическа етика. КСБ изразява своята увереност в безспорните авторитет и професионализъм на инж. Светослав Глосов. Убедени сме, че под неговото ръководство АПИ ще работи отговорно и прозрачно в интерес на българската държава и на гражданите. През годините на дейността си в бранша инж. Глосов е доказал своята честност, безпристрастност и скромност и е спечелил доверието на колегите си. Ние заявяваме, че в лицето на Камарата инж. Глосов ще има надежден партньор в реализирането на поставените цели. КСБ изразява готовност за диалог по всички теми, касаещи пътната инфраструктура, както и възможност да предостави експертно мнение по актуални за бранша въпроси, проекти, програми, инициативи. Пожелаваме на инж. Глосов здраве и успехи във високоотговорната му и обществено значима работа! УС на КСБ 27 юни 2018 г.