Новини

Започна заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

Започна заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. В дневния ред на заседанието е записана само една точка - Представяне и обсъждане на законопроект за ратифициране на Споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура“ при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие, № 802-02-16, внесен от Министерски съвет. На събитието присъства членът на УС на АПИ инж. Дончо Атанасов.