Новини

Започна церемонията по подписването на договор за ремонт на 26 училища и детски градини в София (на живо)

Започна церемонията по подписването на договор за ремонт на 26 училища и детски градини в София. Контрактът ще бъде подписан от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова и кмета на Столичната община Йорданка Фандъкова. На събитието присъства министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Общият размер на проекта е 63,6 млн. лв., от които 58 млн. лв. е стойността на безвъзмездната финансова помощ, предоставена по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Той предвижда извършване на основен ремонт или реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на материално-техническата база на 26 училища и детски градини, включени в Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Столична община. На събитието са и Витория Алиата ди Вилафранка – директор в Генерална дирекция "Регионална и селищна политика" на Европейската комисия, и Андриана Сукова – заместник-генерален директор на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ в ЕК.