Новини

Премиерът Бойко Борисов предаде европредседателството на австрийския канцлер Себастиан Курц

Премиерът Бойко Борисов предаде председателството на Съвета на ЕС на австрийския канцлер Себастиан Курц, предаде специалният пратеник на Агенция „Фокус“ в Шладминг.  Австрия поема за трети път (1998 и 2006 г.) европредседателството на Съвета на ЕС. Мотото му през втората половина на 2018 г. е „За Европа, която защитава“, а бюджетът възлиза на 43 млн. евро. Основните приоритети, заложени за 6-месечното австрийско председателството са сигурност и борба срещу нелегалната миграция, осигуряване на просперитет и конкурентоспособност чрез дигитализация, стабилност в непосредственото съседство. На пресконференция преди предаването на председателството, Себастиан Курц заяви, че Австрия желае да бъде страна, която изгражда мостове. „Горди сме, че на 1 юли можем да приемем председателството. За нас това е чест, но и отговорност. Европа се намира в трудно и сложно положение, ситуацията не лесна. Съществуват същ различни напрежения с Русия и САЩ. Европа преживява Брекзит. Австрия желае да бъде една страна, която изгражда мостове“, заяви Курц. Той допълни, че Австрия ще работи работим за силен ЕС. Във връзка с мотото на председателството на Австрия „Европа, която защитава“, премиерът Бойко Борисов коментира: „Можем да сме защитени само когато сме единни. Борисов заяви, че тъй като в момента целият свят е футбол си позволява символично да връчи на Себастиян Курц знамето на ЕС върху триъгълен флаг.  Основните приоритети на австрийското европредседателство:  Сигурност и борба срещу нелегалната миграция – Темата ще бъде обсъдена на неформална среща на високо равнище на 20 септември 2018 г. в Залцбург и на неформалната среща на министрите на външните работи Гимних. Според австрийското правителство Механизмът за преразпределение на бежанци не функционира, затова следва да се търсят алтернативи. Австрия желае прекратяване на дискусията по преразпределението и концентриране върху защитата на външните граници на ЕС. Разчита на разширяване на мандата, увеличаване числеността и финансирането на Фронтекс, както и на осигуряване на по-осезаема помощ на място за страните по произход. Подкрепя изграждането на приемни центрове за бежанци извън територията на ЕС.  Поради опасенията от неконтролирани миграционни потоци към Европа ще се обсъди реформата на Общата европейска система за убежище и укрепването на Европейската гранична и брегова агенция „Фронтекс”. Целта е да се работи в тясно сътрудничество с трети държави, за да се осигури ефективна политика за връщане и за предоставяне на помощ на нуждаещите се мигранти, преди да са навлезли на територията на ЕС. По този начин се цели да се предотврати допускането на мигранти, които нямат нужда от защита и убежище при военен конфликт.  Сигурността също ще бъде поставена на дневен ред, като ще се наблегне върху ефективното сътрудничество и обмена на информация между органите по сигурност на отделните държави-членки, с цел противопоставяне на глобалната организирана престъпност и терористичните заплахи.  Допълнителен акцент на федералния канцлер е субсидиарността в рамките на Съюза. Една „по-субсидиарна“ Европа трябва да е по-малко бюрократична, да отстъпва от свръхрегулацията и да се концентрира върху важните теми (външна политика, сигурност и отбрана, опазване на външните граници на ЕС, засилване на конкурентоспособността на Съюза като икономически център в глобалната икономика), като същевременно отстъпи от областите, които могат по-добре да се регулират на национално и на местно ниво (социална политика, здравеопазване, защита на потребителите и др.).  Австрийското председателство ще се съсредоточи върху приключване на преговорите по "Брекзит" и преговорите по бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР).  Осигуряване на просперитет и конкурентоспособност чрез дигитализация – Иновациите и цифровата икономика са основен източник на растежа на БВП в рамките на ЕС. За жалост се генерира спад на дяла на ЕС в световния БВП, което налага разглеждането на темата. Завършеният цифров пазар, модернизирането на публичната администрация в широк мащаб и обновление на индустриалната политика биха подобрили рамковите условия за дигиталните бизнес модели и предоставянето на услуги от обществен интерес.  Акцентът върху съчетанието от цифров пазар и растяща икономика, е да се постигне адекватно данъчно облагане на интернет-гиганти като „Гугъл” (Google), „Фейсбук” (Facebook), „Туитър” (Twitter) и др. Това е наложително поради популяризирането им в европейското пространство и огромния дигитален бизнес, който те генерират, което води до спад на Европейската икономика в глобален план.  Стабилност в непосредственото съседство – Перспектива на ЕС за Западните Балкани/Югоизточна Европа – Австрия ще се концентрира върху насърчаването на силни отношения между ЕС и своите съседи, чрез които се образува т. нар. непосредствено съседство, осигуряващо мир, сигурност и стабилност на европейските граждани. Поради това ще се акцентира и върху развитието на Западните Балкани, който ще е и надежден партньор по икономическите политики и политиките за сигурност по време на миграционната криза. Ще се акцентира върху насърчаването на ускорената интеграция на Западните Балкани в ЕС, което ще продължи да надгражда Българското председателство, въз основата на Стратегията на Европейската комисия за разширяване, представена на 06.02.2018 г.  В интервю пред немския вестник „Ди велт“ във връзка с председателство на Съвета на Европейския съюз от 1 юли 2018г., което поема Австрия, канцлерът Курц дава предложения за реформи в Европейския съюз в следните насоки:  - Съкращаване броя на евро-комисарите от сегашните 28 на 18 с цел намаляване административните разходи, което би довело до спестяване на разходите и до по-ефективна и фокусирана дейност на Европейската комисия.  - По седалището на Европейския парламент - нямало необходимост от двойно седалище в Брюксел и в Страсбург, но Курц счита, че Франция би изявила несъгласие при реализирането на това предложение. Съгласно статистиката ЕП заседава веднъж месечно в 4-дневен период във френския град Страсбург, докато през останалото време заседанията се провеждат в Брюксел. Според Курц тази схема е неефективна, тъй като разходите само за двойното седалище на ЕП възлизат на 200 млн. евро годишно.  - Третото предложение е свързано с многогодишната финансова рамка на ЕС след 2020г., с цел държави като Австрия, Дания, Швеция и Нидерландия да не плащат членски внос към Съюза, надвишаващ 1% от БВП на страната.  Курц приветства увеличените инвестиции на ЕС за защитата на външните граници, които трябва да продължат със същото темпо.