Новини

Проведе се среща между ръководството на КСБ и кмета на община Стара Загора Живко Тодоров

В сградата на общината в Стара Загора се проведе среща между ръководството на Камарата на строителите в България и кмета на града Живко Тодоров. От страна на КСБ на срещата присъстваха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на Камарата, инж. Петко Балабанов - председател на ОП на КСБ - Стара Загора, Димитър Копаров, началник-отдел „Организационна политика“ към КСБ, Ренета Николова, ПР на КСБ, прокурист и главен редактор на „Вестник Строител“ ЕАД, представители на фирми членове на КСБ от областта. От общината присъстваха зам.-кметът по Устройство на територията, строителство и инвестиции Янчо Калоянов и Главният архитект на града Виктория Грозева. Обсъдени бяха важни за строителния бранш в региона теми.