Новини

Община Банско ще кандидатства с три проекта пред ПРСР 2014-2020

На редовното си заседание Общински съвет Банско одобри кандидатстването на общината с три проекта по мярка 7„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” към Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020, съобщиха от местната администрация. Дадено бе съгласие за подаването на проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност на общински административни сгради в община Банско”. Проектът предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност на три общински сгради – кметство Места, кметство Добринище и административна сграда на ул. „Патриарх Евтимий” – гр. Банско. Проектът включва поставяне на изолация на стените, подмяна на дограма и други. Второто проектно предложение отново включва мерки за енергийна ефективност и рехабилитация на спортни площадки в ПЛТГ – гр. Банско. Наименованието на предложението е „Подобряване на образователната инфраструктура в Професионална лесотехническа гимназия – гр. Банско”, а максималното финансиране е 500 000 евро, с 0 % финансиране. Третото одобрено предложение е „Реконструкция и рехабилитация на съществуващо езеро в Градски парк гр. Банско”, с което се предвижда обновяване на водното съоръжение в парковото пространство. Съветниците гласуваха внесените пазарни оценки за отчуждаването на 21 имота, попадащи в плана за доизграждане на ул. „Найден Геров” в гр. Банско и свързването й с Републикански път II-19, Симитли – Гоце Делчев. Съгласно зададените параметри на Общия устройствен план на община Банско, ул. „Найден Геров” е част от външен пътен обръч, който следва да извежда автомобилния трафик извън централната улична мрежа на курорта.