Новини

АОБР прие план за следващите 6 месеца

Десислава Бакърджиева Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) проведе заседание на Общото събрание. От разпространената информация по-късно стана ясно, че срещата е председателствана от Радосвет Радев, изп. председател на Българската стопанска камара (БСК) и ротационен председател на АОБР за 2018 г. В него са участвали и председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, председателят на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев, главният секретар на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Васил Тодоров, както и експерти на четирите работодателски организации. Те са обсъдили текущото състояние на социалния диалог и мястото на АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП в него. Набелязани са и общи позиции по текущи проекти за нормативни промени. По време на заседанието е приет план за дейността на АОБР през второто полугодие на 2018 г. Той предвижда серия от предложения за реформи в областта на здравеопазването, социалното осигуряване и висшето образование, които национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, предстои да отправят към компетентните държавни институции. В ход на подготовка е и позиция на Асоциацията по проекта на Национална енергийна стратегия до 2030 г., както и иницииране на дебат за изготвяне и приемане на нов Кодекс на труда. Една от обсъжданите точки е била искането за включване на представители на работодателските организации в работната група по създаването на „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машиночетим формат. Искането е подадено в Министерството на правосъдието през април, но все още няма отговор.От АОБР са се обединили около необходимостта от предприемане на категорични действия в защита интересите на българските работодатели, тъй като „Единната входна точка“ се разработва в отсъствие на основната заинтересована от въвеждането й страна.