Новини

Зам.-министър Деница Николова ще участва в осмото заседание на Комитета за наблюдение на програма „Дунав“ 2014-2020 г. в Сплит, Хърватия

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще участва в осмото заседание на Комитета за наблюдение на програма „Дунав“ 2014-2020 г., което ще се състои на 17 и 18 юли в гр. Сплит, Хърватия. В него ще участват представители на Управляващия орган, Съвместния секретариат, националните органи и националните звена за контакт по програма програмата, националните координатори по Дунавската стратегия и представители на Европейската комисия. В рамките на заседанието ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с оценка на оперативното изпълнение и на въздействието на програма „Дунав“ 2014-2020, както и третата покана за набиране на проекти. По време на съвместна среща на Комитета за наблюдение и Националните координатори ще бъдат представени и обсъдени резултатите от селекцията по поканата за предложения по Фонда за разработка на проекти по Специфична цел 4.2., проектът за Контактно звено за Дунавската стратегия и др.