Строител

Инж. Владимир Вутов: Задачите, които ни срещат с предизвикателства, ни карат да намираме нестандартни решения

Вестник „Строител“ е уважавано и ценно за нас издание

Мартин Славчев Ренета Николова Инж. Вутов, през 2018 г. „Геострой” АД извърши реконструкцията на Американския колеж в София. Разкажете ни повече за този проект. За нас е чест, че работихме по този проект, който е първият мащабен проект за преустройство и разширение на една от най-старите американски образователни институции извън пределите на САЩ. Нашата компания бе избрана след многоетапна тръжна процедура. Реализацията на проекта бе осъществена благодарение на подкрепата от Фондация „Америка за България“, Настоятелството на колежа, други дарители, и започна в края на 2016 г., като основното изискване бе да работим без да прекъсваме учебния процес. „Геострой“ изпълни проекта, като запази и цялостния автентичен архитектурен стил на сградата. Извършихме реконструкция и преустройство на старата постройка, изградихме две топли връзки и напълно нов учебен център с уютна библиотека. Обновената сграда се вписва в обстановката на кампуса, допълват я съвременни елементи съобразно най-добрите изисквания за помещения, предназначени за учебния процес. Какви други обекти изпълнява компанията в момента? Като част от Консорциум „Струма – Лот 3.3“ продължаваме работа по трасето на АМ „Струма“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ и е изпълняван съгласно договорните условия на FIDIC, Жълта книга. Трасето на лот 3.3 е с дължина около 23,6 км. В по-голямата си част новата автомагистрала се развива успоредно на р. Струма и сега съществуващия път Е-79, който изцяло ще запазим. Работи се по 9 мостови съоръжения с обща дължина от около 980 м, 2 пътни възела при с. Струмяни и при Сандански и множество специфични за пътното строителство и съпътстващата инфраструктура конструктивни детайли. Изпълняваме и проектиране, и СМР на метродепо „Земляне“, обектът е предвиден да обслужва трети диаметър на софийското метро и е второто депо за метровлакове в София. Реализацията на проекта обхваща част от територията на сегашния автобусен гараж „Земляне“, като работата ни протича без да нарушава нормалното му функциониране. Като лидер на Обединение „Пътища 2016 – I етап“ в момента изпълняваме рехабилитацията на участъка от второкласния път II-81 „Костинброд – Бучин проход“ от км. 8+200 до км. 30+400. В дейностите е предвидено обновяване на 2 моста - над р. Блато и р. Бучино, както и 13 пътни кръстовища. Отводняването на пътя ще бъде осигурено чрез изграждането на нови облицовани окопи, бетонови бордюри и отводнителни улеи. Най-същественото е, че с изпълнението на проекта ще се подобрят транспортно-експлоатационните качества на отсечката и ще се повиши безопасността на движение. Работим също така и по изпълнението на два големи търговски комплекса на частни инвеститори в столицата. Каква е историята на „Геострой” АД? Компанията стартира дейността си през 2005 г. с екип от трима души. С течение на годините се сблъскахме с най-различни предизвикателства. С общи усилия „Геострой“ АД успя да израсне и да се докаже в строителния сектор. Благодаря на екипа ми за постоянството, труда, отговорността и професионализма, с които подхождат ежедневно в дейността си. За мен е успех, че след тринадесет години „Геострой“ АД съумява да осигури работа на близо 800 специалисти в различни направления на строителството. Какви са предимствата, които трябва да притежава една строителна фирма, за да се докаже като лидер на пазара? За мен от първостепенно значение е коректността във всяко едно отношение, така дори да срещаме трудности при осъществяването на целите ни, е по-вероятно да постигнем успех. Въпреки че често сме притиснати от различни обстоятелства при изпълнението на нашите проекти, не допускам некоректно отношение към партньорите ни и винаги се стремя да давам такъв пример и вътре в компанията. Какво означава за вас да бъдете коректен партньор и работодател? В своята 13-годишна история компанията, която ръководя, няма забавена заплата или неплатено задължение към своите партньори. Мисля, че можем да се гордеем с това. Смятам корекността ни за особено предимство, защото всички в сектора знаем какво значи забавено плащане. Вашите постижения ви отредиха златни и сребърни награди от Камарата на строителите през годините. Какви други отличия е получавала компанията? Удовлетворен съм, че „Геострой“ е носител на три златни и две сребърни награди за постигнати най-добри резултати в раздел „Големи компании“ на престижната годишна класация на Камарата на строителите в България. Когато те нареждат сред най-добрите в бранша – това безспорно е повод за гордост. Чувстваш признание за положения труд, но също така и задължение да поддържаш темпа на развитие. Имаме и други отличия. Например за постижения в инфраструктурното строителство. Още една ценна за мен награда е „Сграда на годината“, която получихме за изпълнението на комплекс „Сан Стефано Плаза“. Реализацията на този многофункционален, иновативен обект е безценен опит, тъй като комплексът е изпълнен по начин, който рядко се среща в България. Изключителен проект, внедрил най-доброто в световен мащаб, в съответствие с водещия метод за устойчиво строителство BREEAM, който предлага хармония между високотехнологична и „зелена“ сграда. От колко време сте изпълнителен директор на „Геострой” АД? С какви предизвикателства е свързана тази отговорна позиция? Кои моменти от работата си никога няма да забравите? Ръководя компанията от нейното създаване, когато експертният й състав наброяваше 3-ма души, сега е близо 800 квалифицирани инженерно-технически кадри и добре обучени специалисти и работници. Предизвикателство е не само да увеличиш екипа си, но и да съумееш да го запазиш, да го мотивираш и подкрепяш, както и да поддържаш дълготрайно и ползотворно партньорство с контрагентите. Това е от съществено значение за успешното управление на нашия бизнес. Запомнящите се моменти не са малко, намирането на решения при трудни ситуации и преодоляването на предизвикателства, дори когато са сериозни, те изгражда като професионалист. Подобни моменти определено остават в спомените, чрез тях развиваш потенциала си и надграждаш себе си, като целта, разбира се, е постигането на успешен резултат. С кои изпълнени проекти се гордеете? Гордея се с проектите, които ни обогатяват със солиден опит и ни сплотяват като екип. Задачите, които ни срещат с предизвикателства, ни карат да намираме нестандартни решения, да откриваме нови технологии, в крайна сметка да реализираме проекта така, че да допринася за подобряването на качеството на живот на хората - това е което търсим. Строителите трябва да мислят не само за рентабилността, а и за обществената полза - за опазването на околната среда, за устойчивостта на дадена сграда или път, именно подобни проекти носят най-голямо удовлетворение за мен. Имате и безвъзмездно участие в изпълнението на проекти, които са с обществена полза, като например храм „Рождество Христово“ в ж.к. „Младост“, църквата „Св. св. Кирил и Методий” в с. Бисер, ремонти на храмове в с. Богданлия и кв. „Бояна“, какво ще кажете за тях и има ли други безвъзмездни инициативи, които подкрепяте? „Геострой“ участва в различни безвъзмездни инициативи, но нека не изтъкваме това. Какви са целите на компанията в близко бъдеще? Има ли обект, който мечтаете да изпълните? Целите, които си поставяме, са дългосрочни. Ако говорим за близкото бъдеще, имаме желание да продължим изпълнението на обекти от пътната инфраструктура и софийското метро. Мечтите ни са свързани с изпълнението на нови проекти, по които до момента не сме имали възможност да работим, като например - участие в изграждането на АЕЦ, построяване на морски терминал или яхтено пристанище, например. Вие сте член на Контролния съвет (КС) на КСБ. Какви цели си поставяте като член на Съвета? Ролята на КС е регламентирана в Устава на КСБ. Основната функция е контролираща и има за задача да следи изпълнението на решенията на Общото събрание. Наред с това, Контролният съвет следи за законосъобразността на решенията на Управителния съвет и тяхното изпълнение. Като член на Съвета се старая максимално да допринасям за изпълнението на неговите задачи и заедно с председателя и с моите колеги да сме полезни за успешното, съгласно устава и при условията на отчетност и прозрачност, реализиране на дейността на КСБ. Какви са основните трудности, с които трябва ежедневно да се справят фирмите от бранша? Административната тежест е стар проблем в сектора. Въпреки подобренията през последните години, все още са налице утежнени и тромави процедури в разрез с реалните изисквания на пазара. Понастоящем стартираха обществени обсъждания на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Позицията на Камарата е строително-инвестиционната дейност да бъде отделена в самостоятелен закон. Необходима е ясна и опростена регламентация в бранша. Един от методите за подобряване на отношенията между отделните участници в строителния процес е въвеждането на по-широк кръг от електронни услуги, в това число, но не само: подаване на електронни заявления за визи за проектиране, предоставяне на проекти за съгласуване по електронен път, предоставяне на разрешения за строеж по електронен път, въвеждане на възможност за подписване на актовете и протоколите, съставяни по време на строителството, по електронен път и др. подобни. Друг съществен проблем пред строителните компании е наемането и запазването на кадри. Всички знаем, че браншът се отличава с динамичност по отношение на персонала, но през последните години проблемът се задълбочи. Строителните компании изпитват сериозни затруднения при намирането на строителни работници, а задържането им в съответната строителна компания се превърна в предизвикателство за работодателите. Донякъде това е обяснимо с голямата конкуренция и многото възможности, в това число извън България. Смятам, че едно от решенията на въпроса за кадрите е в дуалното обучение, както и в стажантските програми. „Геострой“ има стажантска програма, правим стъпки и в сферата на дуалното обучение. „Геострой” АД е един от дългогодишните партньори на в. „Строител”. Какво е Вашето мнение за браншовото издание? В. „Строител“ е уважавано и ценно за нас издание. То отразява постиженията на строителите, като същевременно информира обективно обществото за трудностите и проблемите в сектора. Забързани в ежедневието, хората понякога не забелязват сериозната промяна от последните години – новите булеварди, удобството на метрото, по-приятната градска среда, добрите неща, които са направени от българските строители. Вестник „Строител“ е безценен в това отношение. Изданието надминава определението „печатен орган на КСБ” и дава възможност на бранша да обменя информация и да се запознава с новите практики и технологии по света.