АМ "Струма" лот 3.2

АПИ стартира търговете за платното за София на АМ „Струма“ през Кресненското дефиле

Индикативната стойност на обекта е 875,3 млн. лв. без ДДС

Десислава Бакърджиева Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) стартира две обществени поръчки за определяне на изпълнители за проектиране и строителство на платното за София на автомагистрала „Струма“, в участъка Кресна - Крупник. Това е платно в посока Кулата - София, което ще преминава източно от Кресненското дефиле по ново трасе. Дължината на отсечката е 23,6 км. Ще бъдат изградени 7 тунела, 21 виадукта, 4 пътни възела, 12 надлеза и подлеза. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“. От АПИ съобщиха, че обществените поръчки са две, тъй като участъкът е разделен на два лота - 3.2.1 и 3.2.2, за да може на обекта да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на оперативната програма - до 2023 г. Индикативната стойност на търговете е 875,3 млн. лв. без ДДС. Лот 3.2.1 е с дължина 13,2 км и включва отсечката от лявото платно на автомагистралата от км. 375+860 до км. 389+100 и прилежащите пътни връзки. Габаритът на пътя е Г10.50 - с две ленти за движение с ширина 3,5 м, водещи ивици по 0,25 м и два банкета с ширина 1,5 м. При надлъжен наклон над 4% ще бъде направена и трета лента за товарните автомобили. Достъпът до трасето ще бъде осигурен през 3 пътни възлела: п.в. „Полето“ при км. 379+470, който ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата Брежани и Полето, както и включване в АМ „Струма“ в направление към София; п.в. „Мечкул“ при км. 384+230 ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата Мечкул и Брежани, както и включване в автомагистралата в посока София; п.в. „Стара Кресна“ при км. 387+620 ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата Стара Кресна, Ощава, както и включване в АМ „Струма“ в посока София. В този участък ще бъдат построени 3 тунела - „Симитли“ - с дължина 211 м, „Ракитна“ - 1135 м, и „Стара Кресна“ 1052 м. Те ще бъдат с инсталации и системи за пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, осветление, управление на движението и т.н. Ще бъдат изградени 10 виадукта с обща дължина 3,5 км, както и 3 броя надлези и подлези. Индикативната стойност на лот 3.2.1 e 444 796 305 лв. без ДДС. Лот 3.2.2 е с дължина 10,4 км и включва участъка от лявото платно на автомагистралата от км. 389+100 до км. 399+500. В него е включен и обходът на Кресна, който е 5,5 км (от км. 396+137 до км. 401+691). Габаритът на пътя е Г10.50 - с две ленти за движение с ширина 3,5 м, водещи ивици по 0,25 м и два банкета с ширина 1,5 м. При надлъжен наклон над 4% е предвидена трета лента за товарните автомобили. При обходния път на Кресна ще бъде изградена площадка за краткотраен отдих, която ще разполага с електричество, вода и канализация. От площадката ще има и връзка с град Кресна. В участъка ще бъдат изградени 4 тунела - „Тисата“ - с дължина 171 м, „Света Неделя“ - 1,3 км, тунел „Кресна 1“ - 358 м, и „Кресна 2“ - 230 м. Те ще бъдат с инсталации и системи за пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, осветление, управление на движението и т.н. В участъка ще има 11 виадукта с приблизителна дължина 5 км, както и 9 надлеза и подлеза. Чрез п.в. „Кресна“ - при км. 401+640, ще се осигурява достъпът в посока Кулата, София, път I-1. Индикативната стойност за изпълнение на лот 3.2.2 е 430 525 209 лв. без ДДС. От прессъобщението на АПИ става ясно, че и на двата лота трафикът ще се регулира чрез Интелигентни транспортни системи и системи за наблюдение – пътни станции за засичане на трафика, за метеорологично, видео наблюдение и др. Срокът за изпълнение на всяка от обществените поръчки е 1556 дни и включва времето за проектиране и строителство. Кандидатите за проектиране и изграждане на лот 3.2.1 могат да подават офертите си до 17,30 ч. на 8 ноември 2018 г., а за лот 3.2.2 - до 17,30 ч. на 15 ноември 2018 г.