Новини

Министър Павлова: Постигнахме повече от очакваното, защото на Балканите умеем да бъдем диалогични

Министър Павлова участва днес във форума „Ефективен социален диалог като инструмент за успешната интеграция в Европейския съюз“, организиран от Конфедерацията на труда „Подкрепа“.

В изказването си пред участниците министър Павлова заяви, че Българското председателство на Съвета на ЕС бе фокусирано върху няколко основни приоритета, но именно в социалната политика и заетостта направихме пробив. „Поставихме си високи цели, постигнахме дори повече от очакваното, макар по много от темите, по които работихме, с години да не можеше да се постигнат консенсус и компромис. Успяхме, защото именно ние, тук на Балканите, умеем да бъдем диалогични и прагматични, когато трябва, защото знаем колко лесно можем да намерим това, което ни разделя“, каза още министър Павлова на събитието, посветено на Западните Балкани в рамките на обучителна програма на ЕЗА (Европейският работнически център (EZA).

Пред участниците министърът посочи някои от постиженията в областта на социалната политика и заетостта по време на първото Българско председателство на Съвета на ЕС. „Постигнахме пробив със Споразумението между Европейския парламент и Съвета по Директивата за командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги за това да се гарантират равни права и да бъдат защитени работещите, независимо от коя държава членка са“, заяви министър Павлова. Тя каза, че се гордеем и изключително важен е общият подход, който беше постигнат по досието за координация на системите за социална сигурност. Целта на предложението е гражданите да не бъдат в неравностойно положение поради това, че работят или живеят в друга държава членка.

„Социалната проблематика е тема, която е сред прерогативите и суверенитета на всяка една държава, а ние работихме за баланс и защита на правата на работниците и работодателите. Постигнахме успех и при осигуряването на достъп на работниците до социална закрила, а на тристранна социална среща на върха в Брюксел на 21 март т.г. между ръководителите на европейските институции и социалните партньори се реши да се изпълняват решенията от Гьотеборг“, добави министър Павлова.

По време на Българското председателство се прие също Препоръка на Съвета за Европейска рамка за ефективно и качествено чиракуване като у нас, на национално ниво, трябва да създадем нормативна база, с която да работим.

„Днешният форум е изключително важен, а „Подкрепа“ е инициатор на това как да разпространим практиките и опита, които натрупахме, към партньорите ни от Западните Балкани. Чрез усилията и волята, които влагаме, ясно се вижда, че пътят, по който трябва да вървим, е дигитална, енергийна, пътна, транспортна и образователна свързаност на Западните Балкани“, заяви министър Павлова.

„11 години след присъединяването на България към ЕС именно научените уроци са тези, които искаме да споделим, за да се учите от нашите грешки и да не ги допускате“, посочи Павлова пред участниците във форума на КТ „Подкрепа“, сред които и представители на държави от Западните Балкани. Това беше и част от заключенията в Декларацията от София от Срещата на върха на 17 май в София между лидерите на държавите членки на ЕС и партньорите от Западните Балкани. А най-важното събитие от календара на Българското председателство завърши с много важен документ – Софийският дневен ред, който включва конкретни проекти за свързаност, но и обмяна на опит, както и проекти, насочени към предоставяне на добрите практики и научените уроци. „Днешният форум е един от тях, затова изключително много благодаря на организаторите. Австрия продължава усилията по интеграцията на Западните Балкани, а ние продължаваме да споделяме научените уроци, за да направим Западните Балкани Силициева долина в региона, ИТ хъб и да засилим икономическото развитие, което е невъзможно без сътрудничеството със социалните партньори“, завърши министър Павлова.