Новини

Проведе се заседание на комисията за определяне на наградите от конкурса „Златен отвес 2018”

На 18 октомври се състоя заседание на комисията за определяне на наградите от конкурса за строителство „Златен отвес 2018“. Организатор на традиционното събитие, което се провежда за 17-и път по повод професионалния празник на бранша, е Областното представителство на КСБ във Варна, а медиен партньор е вестник „Строител“. Комисията с председател арх. Виктор Бузев, главен архитект на община Варна, и членове – арх. Борислав Игнатов, председател на УС на Камарата на архитектите в България (КАБ), арх. Иван Трендафилов, председател на регионалната колегия на КАБ, арх. Димитър Стефанов, председател на Съюза на архитектите в България – Дружество Варна, инж. Снежана Милева, председател на регионалната колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Руси Русев, член на Областния съвет на ОП на КСБ – Варна, и Мартин Славчев, отговорен редактор във в. „Строител“, определи победителите в осем категории: „Многофамилни жилищни сгради“, „Еднофамилни жилищни сгради“, „Хотели и ваканционни комплекси“, „Административни, офис, промишлени и търговски сгради“, „Спортни и развлекателни обекти, обекти в социалната сфера, образованието и здравеопазването“, „Обекти на инфраструктурата и благоустройството“, „Реставрация на обекти – недвижими паметници на културното наследство“, „Саниране на обществени и жилищни сгради“. Избран бе и носителят на голямата награда „Златен отвес 2018“. Право за участие в конкурса имаха строителни фирми, които са завършили своите проекти на територията на България в периода до 30 септември 2018 г. и досега не са се включвали в съревнованието. Сред критериите за оценка бяха качеството на строително-монтажните работи, прецизност­та при спазване на технологиите и детайлите на сградата, съответствието с проекта, както и функционалната пригодност, индивидуалността на архитектурния проект, възстановяването и усъвършенстването на градската среда. Официалната церемония по връчване на наградите „Златен отвес 2018“ ще се състои на 25 октомври 2018 г. от 16:00 ч. в „Гранд Мол“ – Вар­на. От 25 октомври до 4 ноември ще се проведе и строителната изложба, включваща всички участвали проекти.