Новини

Над 80% от образователната инфраструктура ще бъде обновена до 2020 г.

До 2020 г. над 80% от съществуващата образователна инфраструктура в страната - детски ясли и градини, училища, гимназии и университети, ще бъдат изцяло обновени. За целта се инвестират над 624 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). Това съобщи в Казанлък зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Тя заедно със зам.-кмета на общината Цветелина Симеонова откри преобразената детска градина „Слънце“. Обектът е част от мащабен проект на Казанлък по „ОПРР 2014 – 2020“ за 3 забавачки и 5 училища. Той е на обща стойност над 9,5 млн. лв. ДГ „Слънце“ е построена преди 30 години и оттогава не е ремонтирана. По оперативната програма освен сградата са обновени дворното пространство, направени са спортни площадки, атракциони. Подменена е и системата за отопление, създадени са нови зелени и цветни зони. В рамките на посещението си в Казанлък Деница Николова инспектира и реконструираното междублоково пространство в кв. „Изток“, което е част от друг проект по „ОПРР 2014 – 2020“ за обновяване на градската среда. Тук вложенията са 5,6 млн. лв. и са за реконструкция и рехабилитация на четири улици и прилежащите им тротоари и възстановяване на две междублокови пространства. При посещението си в Казанлък зам.-министърът участва и в информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда, предоставяни чрез финансови инструменти по „ОПРР 2014 – 2020“, в който се включиха представители на министерствата на туризма и културата. Николова обясни, че за Южна България предоставеният ресурс е 220,5 млн. лв., от които 135,5 млн. лв. са от оперативната програма, а останалите 85 млн. лв. - съфинансиране от обединението ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, което включва ОББ, Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие и Българска консултантска организация. „За инвестициите в туристически забележителности и обекти - културна ценност с национално и световно значение, са предвидени финансови инструменти, като има възможност някои проекти да получат и безвъзмездна помощ. Целта е да стимулираме частни инвеститори, неправителствен сектор, граждански организации, които имат желание да се включат“, разясни Деница Николова.