Новини

ОП на КСБ-София, връчи ежегодните си награди „Най-добър строител”

Областното представителство на Камарата на строителите в България-София (ОП на КСБ-София), връчи отличията в ежегодния конкурс „Най-добър строител”, който провежда сред своите членове. Това стана по време на отбелязването на Димитровден, Ден на строителя. Домакин на събитието беше инж. Любомир Качамаков, член на Изпълнителното бюро и Управителния съвет на КСБ, председател на областното представителство. В тазгодишното издание на конкурса заявления за участие са подали 29 фирми. Те са разделени в 4 категории- малки предприятия с оборот до 5 млн. лв., средни - с оборот от 5 до 20 млн. лв., големи- с оборот между 20 и 50 млн. лв. и много големи- с оборот над 50 млн. лв. Победителите са определени от комисия в състав акад. Ячко Иванов, председател на Контролния съвет на ОП на КСБ-София, и членове- инж. Петьо Димитров и инж. Георги Спиридонов. Тази годишните отличени са: Малки предприятия с обем оборот до 5 млн. лв. ЛИВТАС ЕООД 39т. III място ИВКОМ-63 ЕООД 48т. II място ЕНВАЙРО КЛИЙН ЕООД 52т. I място Средни предприятия с обем оборот от 5 до 20 мил. лв. ВАЛМЕКС ЕООД 40т. III място ЕЛЕКТРИСИТИ ЕООД 47т. II място БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД 49т. I място Големи предприятия с обем оборот от 20 до 50 мил. лв. ЕВРО АЛИАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД 34т. III място КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД 57т. II място БАРАЖ ГРУП ЕООД 61т. I място Много големи предприятия с обем оборот над 50 мил. лв. EВРО АЛИАНС ТУНЕЛИ ЕАД 37т. III място ГЕОСТРОЙ АД 40т. II място ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО 41т I място